معجزه عاشورا در هفتمین نقد کتاب

معجزه عاشورا در هفتمین نقد کتاب

هفتمین صبح کتاب خیمه با موضوع نقد و بررسی کتاب « معجزه عاشورا » اثر دکتر حسین غفاری روز سه شنبه 10 شهریور ...