هیأت قرآنی احیا 14 مهر 1394 ساعت 8:09 http://ehyaonline.ir/vdcc.iq1a2bqomla82.html -------------------------------------------------- عنوان : منشور «مشهد، پایتخت فرهنگ اسلامی» هماهنگ با آیسسکو است -------------------------------------------------- گروه اجتماعی: مشاور دبیرخانه پایتخت فرهنگ اسلامی مشهد ۲۰۱۷ ابراز کرد: متن منشور مشهد، پایتخت فرهنگ اسلامی ۱۷ مرتبه مورد ویرایش قرار گرفته است و در نهایت محتوای پایانی آن هماهنگ با آیسسکو است. متن : حمید طباطبایی، مشاور دبیرخانه پایتخت فرهنگ اسلامی مشهد ۲۰۱۷ در شورای عالی برنامه ریزی و سیاست گذاری پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷، که ۱۳ مهرماه تشکیل جلسه داد، با بیان اینکه دبیرخانه باید بتواند از ظرفیت های مشهد و اهداف آیسسکو برای معرفی پایتخت فرهنگی استفاده و در این راستا طرح مناسب را طراحی کند، گفت: رونمایی از طرح مشهد ۲۰۱۷، چارچوب برنامه ها و نیازهای اجرایی مشهد را مشخص می کند که در منشور مشهد، پایتخت فرهنگ اسلامی محتوای فرهنگی مطرح و تایید شده است. طباطبایی با بیان اینکه در طرح مشهد ۲۱۰۷ رویدادهای تشریفاتی مهم شامل افتتاحیه و اختتامیه برگزار می شود، عنوان کرد: همچنین اطلاع رسانی رسانه ای رویدادهای این طرح به مخاطبان در کنار میزبانی از وزیران فرهنگ کشورهای اسلامی و هفته های فرهنگی توسط چهار ستاد انجام می شود. وی با بیان اینکه جدول روز شمار که نتیجه بر هم افتادن مناسبت های مختلف مذهبی، سیاسی و فرهنگی کشورهای مختلف اسلامی با یکدیگر بوده، آماده شده است؛ گفت: در کنار آن هفته ها و دهه های مختلف نیز به عنوان فرصت مناسب برای انجام برنامه های متناسب با این فضا قابل استفاده و بهره برداری است. مشاور دبیرخانه پایتخت فرهنگ اسلامی مشهد ۲۰۱۷ درباره دستورکار چهارم و پنجم این جلسه که ارائه چگونگی طراحی منشور مشهد، پایتخت فرهنگ اسلامی است، عنوان کرد: با حضور فرهیختگان و نخبگان مشهد طی جلسات مختلف راهبردها و اهداف این منشور به عنوان پایتخت فرهنگی تهیه شده است و در نهایت با ۱۷ ویرایش بر روی آن به متن پایانی رسیدیم که هماهنگ با آیسسکو است و در همین جلسه قرائت می شود. وی با اشاره به موضوع حوزه بصری که در منشور آمده است، افزود: انتخاب بسیار مناسبی با حضور متخصصان و جمعی از هنرمندان در این حوزه صورت گرفته و موسسه ای نیز مسئولیت طراحی بسته هویت بصری را عهده شده است که در نهایت منجر به تهیه لوگویی برای پایتخت فرهنگ جهان اسلام شد. طباطبایی ادامه داد: در طراحی این لوگو مطالب مختلفی متناسب با هویت ایرانی ـ اسلامی گنجانده شده است همچنین از ویژگی های مختلف هنری ایران و اسلام از جمله رنگ فیروزه ای، خط کوفی و آینه کاری به عنوان نمادی از هنر اسلامی برای طراحی آن استفاده شده است.