هیأت قرآنی احیا 20 بهمن 1393 ساعت 14:18 http://ehyaonline.ir/vglg.q9xrak9u3vq4raap1..html -------------------------------------------------- عنوان : نمایشگاه پیامبر مهربانی -------------------------------------------------- نمایشگاه پیامبر مهربانی افتتاح شد متن :