هیأت قرآنی احیا 6 بهمن 1393 ساعت 12:32 http://ehyaonline.ir/vdci.parct1awybc2t.html -------------------------------------------------- عنوان : جستاری در شفاعت از منظر وهابیت -------------------------------------------------- تاریخ و اندیشه: شفاعت مقامی است که خدای متعال به برخی اولیا و بندگان صالح خود اعطا می‌کند و ایشان در دنیا، عالم برزخ و آخرت می‌توانند در حق بندگان گنهکار مؤمن طلب مغفرت نمایند. خدای متعال هم در صورت وجود مصلحت، از سر تقصیر ایشان می‌گذرد. متن : تاریخ و اندیشه: در کنار ادیان الهی و آسمانی صاحب شریعت، همواره ظهور و پیدایش فرقه های گوناگون، با مبانی فکری متفاوت و با برداشت های خاص از این ادیان، موضوعی چالش برانگیز بوده است. وهابیت در دنیای اهل تسنن، و بهائیت در تشیع از این جمله اند. وهابیت معتقد است مسلمانان از اسلامی که توسط پیامبر(ص) تبلیغ شده و در قرآن کریم موجود است، فاصله گرفته اند. ازاین رو، آنان بازگشت به اسلام ساده و بسیط عصر پیامبر و عمل به سیره صحابه را در دستور کار خود قرار دادند. این فرقه توسط استکبار جهانی و در بدترین شرایط تاریخی که امت اسلام از چهار سو مورد تهاجم شدید استعمارگران قرار داشت و بیش از هر زمانی نیازمند وحدت بود، شکل گرفت. وهابیت دارای مبانی فکری بس متنوعی است که بسیاری از آنها با مبانی اصیل اسلامی در تعارض است. این مقاله، با رویکرد نظری و تحلیل آثار مکتوب وهابیت، به بحث شفاعت از منظر آنها پرداخته، آن را مورد نقد و داوری قرار داده است. کلیدواژه ها: وهابیت، شفاعت، دعا و توسل، ضرورت شفاعت. پیش گفتار فرقه وهابیت منسوب به محمّدبن عبدالوهاب بن سلیمان بن علی تمیمی نجدی است. شیخ محمد، مبتکر عقاید وهابیون نیست؛ زیرا قرن ها پس از او این عقاید یا بخشی از آنها به صورت های گوناگون اظهار شده، اما به صورت مذهب تازه ای درنیامده بود. وهابیون می گویند: این مذهب سلف صالح است. ازاین رو، آنان خود را سلفیه می نامند. شیخ محمد در سال ۱۱۱۵ق در شهر عینیه از شهرهای نجد تولد یافت. پدرش در آن شهر قاضی بود. او فقه حنبلی را نزد پدر خود، که از علماء حنبلی بود، آموخت و نیاکان او همگی بر مذهب احمدبن حنبل بوده اند. وی از همان زمان به مطالعه سرگذشت مدعیان نبوت همچون سباحو... علاقه فراوان از خود نشان داد. هرچند می توان وهابیت را قرائتی جدید از مذهب سنی حنبلی دانست که با تفسیری سطحی و ظاهربینانه از آیات و روایات، تنها خود را مسلمان دانسته و دیگران را مشرک و ریختن خون هر غیروهابی را مباح می شمارد، ولی اساس معتقدات وهابی ها را افکار و نظرات ابن تیمیه تشکیل می دهد. به همین دلیل، باید ابن تیمیه حنبلی را پیشرو علمای وهابی دانست که در قرن هشتم هجری می زیست. وی خود تحت تأثیر برخی احادیث و آراءاحمدبن حنبل پیشوای حنابله متوفای سال ۲۴۱ق قرار داشت که در کتاب مشهور المسند و سایر آثارش آمده است (سبحانی، ۱۳۷۴، ص۳۱). ابن تیمیه در سی سالگی ملقب به ِامام المجتهدین حنابله شد و پس از وفات زین الدین بن المختار به جای او، که شیخ حنابله بود، عهده دار تدریس مدرسه الحنبلیه دمشق شد (ابن کثیر دمشقی، ۱۴۰۸ق، ص ۱۴۸). ابن تیمیه با دخالت در کارهای سیاسی و اجتماعی و سخت گیری در مسئله امربه معروف و نهی از منکر خود را فردی قوی مطرح کرد و در بسیاری از مسائل اعتقادی و فقهی راه افراط را در پیش گرفت. علاوه بر اعتقاد به جسمانیت خدا، به علت جلوگیری از زیارت قبور، توسل به پیامبراکرم(ص) و بدگویی به علی ابن ابیطالب(ع) و مخالفت با پیشوایان مذاهب اربعه و حجت ندانستن اجماع امت، تجویز طلاق در ایام عادت، انکار برخی از ضروریات دین، مورد اعتراض شمار پرشماری از فقها و قضات زمان قرارگرفت و از تدریس و فتوا محروم شد. چندین بار در مصر، اسکندریه، مراکش، دمشق و شام به زندان افتاد. سرانجام, در سال ۷۲۸ ق در دمشق درگذشت (سبحانی، ۱۳۷۴، ص ۳۰ـ۳۵). پس از ابن تیمیه، محمد بن عبدالوهاب افکار و اندیشه های وی را احیا کرد. محمد بن عبدالوهاب، مذهب حنبلی داشت. البته بیشتر مردم شمال شبه جزیزه، به ویژه مناطق حجاز و مکه از دیرباز بر مذهب امام احمد بن حنبل می زیستند. حنبلی ها در آغاز فقط به قرآن و احادیث متکی بودند و قواعد عقلی را برای استنباط احکام تفسیر قرآن و شریعت مردود می دانستند. آنان خود را به حدیث پایبند می دانند. ازاین رو، اندیشه ورزی عقلانی را در مسائل دینی به هیچ وجه جایز نمی دانند. مذهب حنبلی، از میان مذاهب چهارگانه اهل سنت، معروف به مذهب اهل حدیث است و هر عمل و عقیده ای که برای آن، آیه یا حدیثی وجود نداشته باشد، بدعت و حرام می دانند (همان، ص ۳۵). وهابیون، که خود را پیرو اسلام و سلف صالح می دانند، معتقدند مسلمانان از اسلامی که توسط پیامبر(ص) تبلیغ شده و در قرآن کریم موجود است، فاصله گرفته اند. ازاین رو، بازگشت به اسلام ساده و بسیط عصر پیامبر و عمل به سیره صحابه را در دستور کار خود قرار دادند. آنان همچنین تأویل در بررسی آیات قرآن را جایز ندانسته، معتقدند قرآن را باید به همین صورتی که هست خواند و به آن عمل کرد. آنان برای دسترسی به اهداف خود، ابتدا به حکومت های محلی روی آورده، و با راه انداختن جنگ های داخلی رفته رفته قلمرو قدرت خود را توسعه دادند تا سرانجام، بر کل شبه جزیره عربستان مسلط شدند. ظهور وهابیت و طرح مجدد افکار ابن تیمیه توسط محمدبن عبدالوهاب، در بدترین اوضاع، شرایط تاریخی نامناسبی صورت گرفت که امت اسلام از چهار سو مورد تهاجم شدید استعمارگران قرار داشت و بیش از هر زمانی نیازمند وحدت بود. در این زمان، انگلیسی ها بخش اعظمی از هند را از چنگ مسلمانان درآوردند و لشکر آنان گام به گام به سمت جنوب و غرب ایران پیش روی می کرد. فرانسوی ها به رهبری ناپلئون، مصر، سوریه و فلسطین را با قوه قهریه اشغال کرده بودند. روس های تزاری، که مدعی جانشینی سزارهای مسیحی روم شرقی بودند، با حملات مکرر به ایران و دولت عثمانی می کوشیدند قلمرو حکومت خویش را از یک سو، تا قسطنطنیه و فلسطین و از سوی دیگر، تا خلیج فارس گسترش دهند. به همین دلیل، اشغال نظامی ایران و دولت عثمانی و اروپا و قفقاز را در صدر برنامه های خود قرار داده بودند. حتی آمریکایی ها چشم طمع به کشورهای اسلامی شمال آفریقا دوخته و با گلوله باران شهرهای لیبی و الجزایر، سعی در رخنه و نفوذ به جهان اسلام را داشتند (رضوانی، ۱۳۸۹، ص۴۹ـ۶۸). در چنین شرایطی، وهابیت شکل گرفت و بیش از پیش موجب تفرقه و جدایی مسلمانان گردید. وهابیت، در بسیاری از مبانی فکری و اعتقادی، در بسیاری از اصول مسلم دینی، با سایر فرق مسلمانان دارای دیدگاه های متفاوت و بعضاً متعارض می باشد که عمدتاً توسط ابن تیمیه و یا عبدالوهاب به وجود آمده است. ازاین رو، پرداختن به مبانی فکری و آرا و افکار وهابیت، و نقد آن مجال وسیع می طلبد. در این میان، این مقال، به بحث شفاعت از منظر وهابیت پرداخته، نقد و بررسی آن را وجهه همت خود قرار داده است. شفاعت ۱. معنای شفاعت ابن فارس می گوید: الشین و الفاء و العین اصل صحیح یدلّ علی مقارنه الشیئین، و الشفع خلاف الوتر؛ شین و فاء و عین اصلی صحیح است که دلالت بر مقارنه و نزدیک شدن دو چیز به هم دارد و شفع خلاف وتر است (ابن فارس، ۱۴۱۱ق، ج ۳، ص ۲۰۱). همچنین ابن منظور می نویسد: شَفَعَ الْوَتْرَ مِنَ الْعَدَدِ شَفْعاً صیّره زوجاً؛ هنگامی گفته می شود عدد فرد، شفع شد که زوج شده باشد. (ابن منظور، ۱۳۰۰ق، ج ۸، ص ۱۸۳). راغب اصفهانی در مورد آیه مَنْ یَشْفَعْ شَفاعَه حَسَنَه یَکُنْ لَهُ نَصِیبٌ مِنْها وَ مَنْ یَشْفَعْ شَفاعَه سَیِّئَه یَکُنْ لَهُ کِفْلٌ مِنْها (نساء: ۸۵)؛ کسی که شفاعت [تشویق و کمک] به کار نیکی کند، نصیبی از آن برای او خواهد بود؛ و کسی که شفاعت [تشویق و کمک] به کار بدی کند، سهمی از آن خواهد داشت، می گوید: أی من انضمّ إلی غیره و عاونه و صار شفعاً له أو شفیعاً فی فعل الخیر و الشرّ، فعاونه و قوّاه و شارکه فی نفعه و ضرّه؛ یعنی کسی که به غیر خود ضمیمه گردد و او را کمک کرده و شفیع او گردد یا شفیعش در کار خیر و شرّ شود و او را کمک کرده و تقویت نماید و شریک او در نفع و ضررش گردد و ذکر (راغب، ۱۳۶۳، ص۲۶۳). بنابراین، شفاعت از ماده شفع به معنای جفت در مقابل طاق است (فراهیدى، ۱۳۰۵ق، ج۲، ص۹۲۷). شفیع با کمک به شفاعت شونده موجب برداشته شدن عذاب از او یا ترفیع درجه‏اش می‏شود. گویا شفیع با انضمام به سببیت ناقص، که شفاعت شونده از آن برخوردار است، آن را کامل کرده و او را از عذاب می‏رهد یا به مقامی نایل می‏سازد (طباطبائى، ۱۳۹۳ق، ج۱، ص۱۵۷). ابن اثیر در باره معنای اصطلاحی شفاعت می نویسد: هِیَ السُّؤَالُ فِی التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوبِ وَالْجَرَائِمِ؛ شفاعت، عبارت است از درخواست گذشت از گناهان و جرم ها (ابن اثیر، ۱۳۶۷، ج۲، ص۴۸۵). قاضی عبدالجبار معتزلی نیز در تعریف شفاعت می گوید: اَلتَّوَسُّطُ لِلْغَیِر بِجَلْبِ مَنْفَعَه أَوْ دَفْعِ مَضَرَّه؛ شفاعت عبارت است از واسطه شدن به جهت جلب منفعت یا دفع ضرر از غیر (همدانی، ۱۴۰۸، ص۶۸۸). درواقع، شفاعت حکومت قانونی از قوانین الهی بر قانون دیگر است و حقیقت آن، ایصال نفع یا دفع شر به نحو حاکمیت قانونی بر قانون دیگر است. رحمت خداوند بر عذابش سبقت دارد و با شفاعت، شفاعت‏شونده از شمول قانون عذاب خارج شده، مشمول عفو و گذشت و رحمت خداوند می‏گردد. بنابراین، شفاعت به معنای نفی مولویت خدا یا نفی عبد بودن شفاعت‏کننده نیست، بلکه شفیع، که بنده مقرّب حضرت حق است، به اذن خدای متعال و بر اساس قانونی که خود خدای متعال قرار داده، به کمک شفاعت ‏شونده آمده و درباره او وساطت می‏کند (طباطبائى، ۱۳۹۳ق، ج۱، ص ۱۵۷ـ۱۵۹؛ مصباح، ۱۳۶۷، ص۶۶ـ۶۸). شفیع هم وقتی در دادگاه الهی شفاعت می‏کند، چون این شفاعتش به اذن خداست و در حقیقت، خود خداوند از وی خواسته تا برای افرادی با ویژگی‏های خاصی شفاعت کند. این امرهیچ منافات با توحید افعالی ندارد، بلکه همه شفاعت‏ها به خدا برمی گردد و به اذن و مشیت و اراده خداوند محقق می‏شود: قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَه جَمِیعاً (زمر: ۴۴). ۲. شفاعت؛ دعا و توسل معـنای شفاعـت، طلـب و درخـواسـت چیزی است از صاحب شفاعـت برای شفاعـت شـونده. در این صـورت، شفاعـت پیامبر یا غیر او، به معنای دعا و نیایش او به درگاه الهـی است که بخشش گناه و برطرف کردن نیازها را از خداوند خواهان است. پس شفاعت نوعی دعاست. جواز طلب دعـا از ضروریات دین است. با این سخـن، طـلـب شفاعـت و یا دعا از هر مؤمنی جایز است، چه رسد به پیامبران، به ویژه رسول گرامی(ص). در شفاعت، شفیع به خاطر مقام و مرتبه ای که نزد خدا دارد، اجازه می یابد تا برای مجرم ها و گنه کاران وساطت کند و از طریق دعا و نیایش از خداوند بخواهد که از تقصیر آنها درگذرد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که شفاعت در گرو یک رشته شرایطی است و بدون تحقق یافتن آن امکان پذیر نیست. با نگاهی به زمان پیامبر گرامی(ص) و دوره های بعد، مسلمانان در شرایط و مناسبت های مختلف اقدام به درخواست شفاعت می کردند و سیر تاریخ اسلام این مطلب را تایید می کند. مرحوم علّامه امینی در توضیح توسل و شفاعت می فرماید: توسـل بیش از این نیست که شخصی با واسطه قراردادن ذوات مقدسه به خدا نزدیک شود و آنان را وسیـلۀ برآورده شدن حاجات خود قـراردهد؛ زیرا آنان نزد خدا آبرومندند، نه اینکه ذات مقدس آنان را به طور مستقـل در برآورده شدن حاجت هایـش دخیـل بداند، بلکه آنان را مجـاری فیض، حلقه های وصل و واسطه های بین مولی و بندگان می داند... با این عقیده که تنها مؤثر حقیقی درعالم وجود خداوند سبحان است و تمام کسانی که متوسل به ذوات مقدسه می شوند، همین نیت را دارند، حال این چه ضدیتی با توحید دارد؟ (امینی، بی تا، ج۳، ص۴۰۳). ۳.شفاعت در قرآن در ذیل، به برخی از آیات شفاعت اشاره می‏شود: ۱. آیات نافی شفاعت: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لا بَیْعٌ فِیهِ وَلا خُلَّه وَلا شَفاعَه وَالْکافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (بقره: ۲۵۴)؛ ای کسانی که ایمان آورده اید از آنچه به شما روزی داده ایم، انفاق کنید، پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن، نه خرید و فروش است و نه دوستی، و نه شفاعت و کافران خود ستمگرند. ازآنجایی که آیات دیگر به وجود شفاعت به اذن خداوند متعال صراحت دارد، این آیه شفاعت بدون اذن را نفی می کند. ۲. ابطال عقیده یهود در شفاعت: یا بَنِی إِسْرائِیلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَأَنِّی فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعالَمِینَ وَاتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَلایُقْبَلُ مِنْها شَفاعَه وَلا یُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَلاهُمْ یُنْصَرُونَ (بقره: ۴۷ و ۴۸)؛ ای بنی اسرائیل! نعمت هایی را که به شما ارزانی داشتم به خاطر بیاورید و (نیز یاد آورید که) من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم و از آن روز بترسید که کسی مجازات دیگری را نمی پذیرد و از او شفاعت پذیرفته نمی شود و نه غرامت از او قبول خواهد شد و نه یاری می شوند (بقره: ۴۷ و ۴۸). قرآن اعتقاد به یک نوع شفاعت باطل را که در یهود بوده، رد می کند؛ شفاعتی که هیچ گونه شرطی در شفیع یا کسی که شفاعت شده قرار نمی دهد و هیچ نوع ارتباطی با اذن خداوند ندارد. این مطلب با آیات دیگر، که اصل شفاعت به اذن خدا را ثابت دانسته و نیز با روایاتی که بیان خواهد شد، به دست می آید. ۳. نفی شفاعت از کافران: وَ کُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ حَتَّیَ أَتانَا الْیَقِینُ فَماتَنْفَعُهُمْ شَفاعَه الشَّافِعِینَ (مدثر: ۴۶ ـ ۴۸)؛ و همواره روز جزا را انکار می کردیم تا زمانی که مرگ ما فرا رسید، پس در آن روز شفاعت، شفاعت کنندگان به حال آنها سودی نمی بخشد. ازآنجاکه مورد آیه، کسانی است که روز قیامت را تکذیب می کرده اند، مراد آیه، نفی شفاعت از کافران است. ۴. نفی صلاحیت شفاعت از بت ها: وَ یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لایَضُرُّهُمْ وَلایَنْفَعُهُمْ وَیَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَآؤُنا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِما لایَعْلَمُ فِی السَّمَاواتِ وَلا فِی الأَرْضِ سُبْحانَهُ وَتَعالیَ عَمَّا یُشْرِکُونَ (یونس: ۱۸)؛ آنها غیر از خدا، چیزهایی را می پرستند که نه به آنان زیان می رساند، ونه سودی می بخشد و می گویند: اینها شفیعان ما نزد خدا هستند! بگو: آیا خدا را به چیزی خبر می دهید که در آسمان ها و زمین سراغ ندارد؟ منزه است او، و برتر است از آن همتایانی که قرار می دهند. این آیه بیان می کند بت ها هیچ نفعی از نظر شفاعت ندارند. ۵. اختصاص شفاعت به خداوند: قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَه جَمِیعاً لَهُ مُلْکُ السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ (زمر: ۴۴)؛ بگو: تمام شفاعت از آن خداست؛ (زیرا) حاکمیت آسمان ها و زمین از آن اوست و سپس همه شما را به سوی او باز می گردانند، این آیه شفاعت را منحصراً از آن خدا می داند. ۶. شفاعت مشروط برای غیرخدا: ما مِنْ شَفِیعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ (یونس: ۳)؛ هیچ شفاعت کننده ای جز به اذن او نیست. وَ لاتَنْفَعُ الشَّفاعَه عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ... (سبأ: ۲۳)؛ هیچ شفاعتی نزد او (خدا) جز برای کسانی که اذن داده، سودی ندارد. این آیات شفاعت غیر را مشروط به اذن خدا می داند. ازاین رو، می توان گفت: مقتضای جمع بین آیات در زمینه شفاعت این است که طبق عقیده توحید افعالی، و اینکه مؤثری بالاصاله در عالم به جز خدا نیست، و هر تأثیری به اذن و اراده اوست. برخی آیات، شفاعت را منحصراً برای خدا قرار داده است، ولی منافات ندارد که این حقّ اختصاصی خود را به کسی بدهد، تا با اجازه او، آن را اِعمال کند. همان گونه که به پیامبر(ص) و اولیای خود چنین اجازه ای داده است. علّامه طباطبائی در همین زمینه می‏فرمایند: در آیاتی شفاعت به صورت مطلق از دیگران نفی شده، در آیاتی شفاعت مختص خداوند شمرده شده و در برخی دیگر، شفاعت غیر خدا به اذن الهی، ثابت گشته تا مشخص گردد که شفیع در عرض خداوند نیست و شفاعت مقامی است که خداوند آیات به او اعطا کرده و هیچ گاه مستقل از خدا نخواهد بود (طباطبائى، ۱۳۹۳ق، ج۱، ص ۱۵۷). اجماع امّت در شفاعت شفاعت یکی از اصول اعتقادی مسلم اسلامی است؛ اصل آن مورد پذیرش تمام فرقه‏های مسلمانان می‏باشد. آنچه اختلافی است، مسائلی از این قبیل است: آیا شفاعت برای رفع عقاب است یا برای ارتقای درجه، یا هر دو؟ آیا مرتکب گناه کبیره مشمول شفاعت می‏گردد، یا نه؟ شافعان چه کسانی هستند؟ و غیره. برای مثال، معتزله برآنند که شفاعت صرفاً براى زیادت ثواب است، نه دفع عقاب، و کسانى که گناه کبیره کرده‏اند، مشمول شفاعت واقع نمى‏شوند (جرجانى، ۱۳۲۵ق، ج۸، ص۳۱۲ـ۳۱۳؛ محقق حلّى، ۱۴۱۴ق، ص ۱۲۶؛ ایجى، بی تا، ص ۳۸۰). در این زمینه ماتریدی ذیل آیه شریفه وَلایَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضی (انبیاء: ۲۸) می گوید: این آیه اشاره به شفاعت مقبول در اسلام دارد (ماتریدی، ۱۳۹۱ق، ص ۱۴۸). کلاباذی (متوفای ۳۸۰ق) می گوید: علما اجماع دارند که اقرار به تمام آنچه خداوند در مورد شفاعت ذکر کرده و روایات نیز بر آن توافق دارد، واجب است... (کلابازی، ۱۴۱۲ق، ص۵۴). ابوحفص نسفی (متوفای ۵۳۸ ق) می گوید: شفاعت رسولان و خوبان از امت اسلامی، در حق گناهکاران کبیره، با اخبار مستفیض، ثابت است (به نقل از: تفتازانی، ۱۴۰۷ق، ص ۱۴۸). سیدمرتضی علم‏الهدی در این‏باره می‏نویسد: امت اسلام اتفاق دارند که شفاعت پیامبر اکرم(ص) در حق امتش مورد پذیرش واقع می‏شود (مرتضى، ۱۴۰۵ق، ص ۱۵۰). طبرسی نیز می‏گوید: امت اسلام بر اینکه شفاعت پیغمبر اکرم(ص) در نزد خداوند مقبول می‏افتد، اتفاق‏نظر دارند، گو اینکه در کیفیت آن اختلاف دارند (طبرسى، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۱۵۱؛ بحرانى، ۱۳۹۸ق، ص۱۶۶). جرجانی از متکلمان بزرگ اهل‏سنّت می‏نویسد: امت بر ثبوت اصل شفاعت مقبول پیامبر اکرم(ص) متفقند (جرجانى، ۱۳۲۵ق، ج۸، ص۳۱۲). ایجی، دیگر متکلم بزرگ اهل‏سنت نیز می‏نویسد: اجمع الامه علی اصل الشفاعه (ایجى، بی تا، ص۳۸۰). ابوحیان اندلسی مفسر بزرگ اهل‏تسنن از کتاب المنتخب نقل می‏کند که اجمعت الامه علی ان للمحمّد(ص) شفاعه فی الاخره (تفتازانى، ۱۴۰۹ق الف، ج۵، ص۱۵۸). شیخ مفید می فرماید: امامیه اتفاق نظر دارند که رسول خدا(ص) در روز قیامت برای جماعتی از مرتکبان گناهان کبیره از امت خود، شفاعت می کند و نیز امیرالمؤمنین و امامان دیگر برای صاحبان گناهان کبیره از شیعیان شفاعت می کنند و خداوند بسیاری از خطاکاران را با شفاعت آنان از دوزخ نجات دهد (مفید، ۱۳۷۲، ص۱۵). شعرانی حنفی می گوید: همانا محمّد(ص) اولین شفاعت کننده روز قیامت است... (الشعرائی المصری، ۱۹۵۹، ص۱۷۰). علّامه مجلسی می فرماید: در مورد شفاعت، بین مسلمانان اختلافی نیست که از ضروریات دین اسلام است؛ به این معنا که رسول خدا(ص) در روز قیامت برای امّت خود، بلکه امت های پیشین شفاعت می کند... (مجلسی، ۱۳۶۲، ج۸، ص۲۹). بنابراین، اصل شفاعت مورد اتفاق مسلمانان است، گو اینکه در برخی خصوصیات آن اختلاف‏ نظر وجود دارد. وهابیت و شفاعت هرچند شفاعت به صراحت در قرآن کریم و روایات فراوانی بیان شده و اصل شفاعت اولیای الهی در آخرت، امری مسلم و مورد قبول همه مسلمانان است و برخی علمای اهل سنت، به تفصیل در مورد آن سخن گفته و بر آن تأکید کرده اند، اما به اعتقاد وهابیون شفاعت فعل خداست و حق اوست و درخواست فعل وی از غیر او، عبادت او بوده، شرک محسوب می شود. آنها همین سخن را عیناً دربارۀ درخواست شفای بیماران از اولیا و مشابه آن تکرار کرده، می گویند: این درخواست ها، درخواست فعل خدا از غیر اوست و طبعاً چنین درخواستی شرک است (مسلم، بی تا ، ج۱، ص۱۱۷ و۱۳۰؛ ج۲، ص۲۲؛ ج۷، ص۵۹؛ بخاری، ۱۳۰۴ق، ج۱، ص۳۶؛ ج۸، ص۸۳؛ ج۹، ص۱۶۰؛ ابن حنبل، بی تا، ج۱، ص۲۸۱؛ ج۲، ص۳۰۷؛ ج۳، ص۵؛ ج۴، ص۱۰۸؛ ج۵، ص ۱۴۳؛ ج۶، ص۴۲۸؛ فخررازی، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۶۳؛ سبحانی، ۱۳۷۴ ص۲۱). در حقیقت، وهابیـت معتقـدند که فقـط باید از خداوند طلـب شفاعـت کرد تا پیامبر یا اولیـاء را شفیـع انسان قـرار دهد. اما درخـواسـت مستقیـم شفاعـت از پیامبر یا هریک از، صالحین و اولیاء شرک اکبر است. ابن تیمیه می گوید: اگر شخصـی خطاب به مرده ای که در بـرزخ به سـر می برد، بگوید: مـرا دریاب، یا کمکـم کـن، یا شفیـع من باش و یا مـرا بر دشمنـم یاری گـردان و مانند این جمـلات، (که انجام آنها فـقـط در قدرت خداوند است)، از اقسام شرک است (ابن تیمیه، بی تا، ص۴۰). ... کسـی که نـزد قبـر نبـی یا انـسان صالحـی آید و از وی کمـک طلبـد. مثلاً، بگوید: مـرضش را زایـل کنـد یا قـرض او را ادا کنـد، شـرکـی آشکار است که گوینـدۀ آن باید توبـه کند و اگر توبـه نکرد، باید کشته شود... بسیاری از افـراد گمـراه می گویند: این شخص از من به خداوند نزدیکتر است و من از خداوند دورتر هستم و من نمی توانم او را بخوانم، مگر به واسطۀ این شخص، و مانند این جملات. اینها همه گفتار مشرکان است (به نقل از: امین، ۱۴۱۰ق، ص ۲۱۴). محمدبن عبدالوهاب نیز می گوید: خواندن و استغاثه به غیرخداوند، موجب خروج از دین و دخول در جرگۀ مشرکان و پرستـش کنندگان بت ها می شود و مال و خون چنین شخصی مباح است، مگر آنکه توبه کند (همان). یا شیخ بن باز می گوید: کسی که بگوید: اللهم انّی اسالک بجاه انبیائک و... جایز نیست، بلکه بدعت و شرک آلود است (ابن عبدالله، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۳۱۱). ازاین رو، از نظر وهابیون درخواست شفاعت از پیامبر و اولیاى الهى جایز نیست و بدعت است (امین، ۱۴۱۰ق، ص۱۰). منابع ابن اثیر، علی بن محمد (۱۳۶۷)، الکامل فی التاریخ، تهران، دار الاحیاء التراث العربی. ابن تیمیه، احمد (۱۳۱۴ق)، مجموعه الرسائل و المسائل، محقق محمدعبدالحکیم عبدالحکیم، مکتبه التوفیقیه. ابن تیمیه، احمد (بی تا)، الهدیه السنیه، ط.الثانیه، بی جا، دارالنشر مکتبه ابن تیمیه. ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی (۱۳۷۷)، مناقب بغداد، بی جا، دار غریب. ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی (۱۴۲۶ق) صفه الصفوه، بی جا، دارالمعرفه. ابن حنبل، احمد (بی تا)، مسند احمد، بیروت دار صادر. ابن فارس، احمد (۱۴۱۱ق)، معجم مقاییس اللغه، بی جا، دارالجبل. ابن کثیر دمشقی، اسماعیل (۱۴۰۸ق)، البدایه و النهایه، بیروت، داراحیاء التراث العربی. ابن ماجه، محمد بن یزید قزوینی، ۱۳۷۳، سنن ابن ماجه، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، تهران، دارالفکر. ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۳۰۰ق)، لسان العرب، تهران، دار صادر. امین، سیدمحسن، کشف الارتیاب فى اتباع محمدبن عبدالوهاب، ۱۴۱۰ق، تهران، دارالکتب الاسلامیه. امینى، عبدالحسین (بی تا)، الغدیر، تهران، دارالکتب الاسلامیه. ایجى، عبدالرحمن‏بن احمد (بی تا)، المواقف فى علم‏الکلام، بیروت، عالم‏الکتب. بحرانى، على‏بن میثم (۱۳۹۸ق)، قواعد المرام فى علم‏الکلام، قم، مطبعه مهر. بخاری، محمد بن اسماعیل (۱۳۰۴ق)، ارشاد الساری، لشرح صحیح مسلم، بغداد، المطبعه الامیریه. بخاری، محمدبن اسماعیل (۱۴۰۱ ق)، صحیح بخاری، بیروت، دارالفکر. بن عبدالله، عبدالعزیز (۱۴۱۵ق)، مجموعه فتاوای بن باز، مکتبه دارطبریه. ترمذی، محمد بن عیسی (۱۴۰۸ق)، الجامع الصحیح و هو سنن ترمذی، تحقیق احمد محمد شاکر و دیگران، تهران، دارالفکر. تفتازانی، سعدالدین (۱۴۰۹ ق الف)، شرح المقاصد، تحقیق و تعلیق عبدالرحمان عمیره، قم، منشورات الشریف الرضی. تفتازانی، مسعود بن عمر (۱۴۰۷ق)، شرح العقائد النسفیه، محقق احمد سقا، مصر، مکتبه الکلیات الازهریه. جرجانى، على‏بن محمد (۱۳۲۵ق)، شرح المواقف، قم، منشورات الشریف الرضى. حجاج نیشابوری، مسلم بن (بی تا)، صحیح مسلم، شرح یحیی بن شرف نووی و دیگران، بی جا، دار احیاء التراث العربی. خطیب بغدادی، احمد بن علی (۱۳۴۹ق)، تاریخ بغداد او مدینه السلام، بی جا، مکتبه العربیه. دارمی، عبدالله بن عبد الرحمن (۱۴۲۶ق)، سنن الدارمی، بی جا، المکتبه العصریه. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۳۶۳)، المفردات فی غریب القرآن، تهران، دفتر نشر الکتاب. رضوانی، علی اصغر (۱۳۸۹)، سلفی گری (وهابیت)، چ هفتم، قم، مسجد جمکران. رضوانی، علی اصغر (۱۳۹۰ش)، وهابیت و شفاعت، تهران، مشعر. سبحانی، جعفر (۱۳۷۴)، آئین وهابیت، چ هفتم، قم، دفتر انتشارات اسلامی. سمهودی، علی بن عبدالله، (۱۴۰۴ق) وفاء الوفاء باخبار المصطفی، تصحیح محی الدین عبدالحمید، تهران، دارالکتب العلمیه. شریف مرتضى، رسائل الشریف المرتضى، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۵ق. الشعرائی المصری الحنفی، عبدالوهاب (۱۹۵۹)، الیواقیت و الجواهر، قاهره، مکتبه المصطفی البابی المجلس. طباطبائى، سیدمحمدحسین (۱۳۹۳ق)، المیزان فى تفسیر القرآن، ط.الثالثه، قم، اسماعیلیان. طبرسى، فضل‏بن حسن، مجمع‏البیان، ط.الثانیه، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۸ق. عبدالوهاب، محمدبن (۱۴۱۶ق)، الاصول الثلاثه و ادلتها و یلیها شروط الثلاثه و القواعد الاربعه، ریاض، وزاره شؤون الاسلامیه. فخررازی، محمد بن عمر (۱۴۱۱ق)، تفسیر مفاتیح الغیب، تهران، دارا الکتب العلمیه. فراء البغدادی الحنبلی، محمد بن ابی علی (۱۴۱۹ق)، طبقات الحنابله، بی جا، الامانه العامه الاحتفال. فراهیدى، احمدبن خلیل (۱۴۰۵ق)، العین، قم، دار الهجره. کلاباذی، ابوبکر محمد بن ابراهیم (۱۴۱۲ق)، التعرّف لمذهب أهل التصوّف، مصحح محمود امین نواوی، مصر، المکتبه الازهریه للتراث. ماتریدی، محمد بن محمد (۱۳۹۱ق)، تفسیر الماتریدی المسمی تأویلات اهل السنه، بی جا، الجنه القرآن و السنه. مجلسی، محمدباقر (۱۳۶۲)، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء. محقق حلّى (۱۴۱۴ق)، المسلک فى اصول‏الدین، تحقیق رضا استادى، مشهد، مؤسسه الطبع و النشر فى الآستانه الرضویه. مصباح، محمدتقى (۱۳۶۷)، معارف قرآن (خداشناسى)، قم، مؤسسه در راه حق. مفید، محمدبن محمد نعمان (۱۳۷۲)، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، تحقیق، مهدی محقق، تهران، دانشگاه تهران. ملطاوی، حسن کامل (بی تا)، رسول الله فی القرآن الکریم، بیروت، دارالمعارف. نسائی، احمد بن علی (۱۳۴۸ق.)، سنن النسائی، تهران، دارالفکر، ج۱. نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، بیروت، دارالفکر، بی‏تا. همدانی، عبدالجباربن احمد (۱۴۰۸ق)، شرح الاصول الخمسه، بی جا، مکتبه وهبه. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۳۱۰۱۹۰۰۰۷۴۹#sthash.tKMqedky.dpuf