تاریخ و اندیشه
 
کتابخانه تخصصی سیدالشهدا(ع) در پایتخت ایجاد می شود

کتابخانه تخصصی سیدالشهدا(ع) در پایتخت ایجاد می شود

با تصویب شورای اسلامی شهر تهران کتابخانه تخصصی با موضوع سیدالشهدا (ع) ایجاد می شود.

یکی از «آن» اتفاق های فرخنده در دانشگاه مذاهب اسلامی رخ داد

یکی از «آن» اتفاق های فرخنده در دانشگاه مذاهب اسلامی رخ داد

کرسی فقه زیدی در دانشگاه مذاهب ایجاد شد

 
حضرت امام فرمودند: در پاریس گفتیم برمی‌گردیم به ایران دولت را به دست چند نفر مومن می‌سپاریم و به قم رفته مشغول درس خود می‌شویم؛...
چرا امام قانع شدند روحانیون عهده‌دار مسائل اجرایی شوند
قبول نکردن توبه از مسلمان، اما قبول آن از غیر مسلمان توسط تکفیری‌ها، فتوای تکفیر کل دیار عراق توسط شیخ عبدالملک سعدی و اندیشه ...
حجت‌الاسلام رشاد، فیرحی، خسروشاهی و رحیم‌پور ازغدی در همایش بررسی اندیشه‌های سید قطب
 
 
وحدت اسلامی ، تقریب مذاهب
سیاست و دیانت