روحانی دنبال ناسیونالیسم عظمت طلب نیست

15 بهمن 1393 ساعت 10:26

جلمعه-احیا: صفحه نخست روزنامه های صبح چهارنشبه


جامعه-احیا: تیتر نخست روزنامه های صبح امروز اختصاص یافته است به بررسی فشار مجلس شورای اسلامی به دولت روحانی و بررسی حذف نه میلیون نفر از لیست یارانه بگیر ها.

البته رونامه هایی هم بودند در بین روزنامه های اصول گرا که اخبار ناکامی های اقتصادی دولت را مخابره کرده اند، هر چند در مقابل روزنامه های اصلاح طلب نوید توافق را به مخاطبان خود داده اند.

در این بین روزنامه شرق میزگردی با حضور حجت الاسلام یونسی از سوی دولت و ناصر فکوهی و جلایی پور دو استاد جامعه شناسناسی برگزار کرده است با عنوان «روحانی دنبال ناسیونالیسم عظمت طلب نیست».
صفحه نخست روزنامه های صبح چهارشنبه 15 بهمن ماه 1393

کد مطلب: 2647

آدرس مطلب: http://ehyaonline.ir/vglj.xe8fuqemawvzfuusb..html

احیا
  http://ehyaonline.ir