منشور «مشهد، پایتخت فرهنگ اسلامی» هماهنگ با آیسسکو است

14 مهر 1394 ساعت 8:09

گروه اجتماعی: مشاور دبیرخانه پایتخت فرهنگ اسلامی مشهد ۲۰۱۷ ابراز کرد: متن منشور مشهد، پایتخت فرهنگ اسلامی ۱۷ مرتبه مورد ویرایش قرار گرفته است و در نهایت محتوای پایانی آن هماهنگ با آیسسکو است.


حمید طباطبایی، مشاور دبیرخانه پایتخت فرهنگ اسلامی مشهد ۲۰۱۷ در شورای عالی برنامه ریزی و سیاست گذاری پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷، که ۱۳ مهرماه تشکیل جلسه داد، با بیان اینکه دبیرخانه باید بتواند از ظرفیت‌های مشهد و اهداف آیسسکو برای معرفی پایتخت فرهنگی استفاده و در این راستا طرح مناسب را طراحی کند، گفت: رونمایی از طرح مشهد ۲۰۱۷، چارچوب برنامه‌ها و نیازهای اجرایی مشهد را مشخص می کند که در منشور «مشهد، پایتخت فرهنگ اسلامی» محتوای فرهنگی مطرح و تایید شده است.

طباطبایی با بیان اینکه در طرح مشهد ۲۱۰۷ ‌رویدادهای تشریفاتی مهم شامل افتتاحیه و اختتامیه برگزار می‌شود، عنوان کرد: همچنین اطلاع رسانی رسانه‌ای رویدادهای این طرح به مخاطبان در کنار میزبانی از وزیران فرهنگ‌ کشورهای اسلامی و هفته‌های فرهنگی توسط چهار ستاد انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه جدول روز شمار که نتیجه بر هم افتادن مناسبت‌های مختلف مذهبی، سیاسی و فرهنگی کشورهای مختلف اسلامی با یکدیگر بوده، آماده شده است؛ گفت: در کنار آن هفته‌ها و دهه‌های مختلف نیز به عنوان فرصت مناسب برای انجام برنامه‌های متناسب با این فضا قابل استفاده و بهره‌برداری است.

مشاور دبیرخانه پایتخت فرهنگ اسلامی مشهد ۲۰۱۷ درباره دستورکار چهارم و پنجم این جلسه که ارائه چگونگی طراحی «منشور مشهد، پایتخت فرهنگ اسلامی» است، عنوان کرد: با حضور فرهیختگان و نخبگان مشهد طی جلسات مختلف راهبردها و اهداف این منشور به عنوان پایتخت فرهنگی تهیه شده است و در نهایت با ۱۷ ویرایش بر روی آن به متن پایانی رسیدیم که هماهنگ با آیسسکو است و در همین جلسه قرائت می‌شود.

وی با اشاره به موضوع حوزه بصری که در منشور آمده است، افزود: انتخاب بسیار مناسبی با حضور متخصصان و جمعی از هنرمندان در این حوزه صورت گرفته و موسسه‌ای نیز مسئولیت طراحی بسته هویت بصری را عهده شده است که در نهایت منجر به تهیه لوگویی برای پایتخت فرهنگ جهان اسلام شد.

طباطبایی ادامه داد: در طراحی این لوگو مطالب مختلفی متناسب با هویت ایرانی ـ اسلامی گنجانده شده است همچنین از ویژگی های مختلف هنری ایران و اسلام از جمله رنگ فیروزه‌ای، خط کوفی و آینه‌کاری به عنوان نمادی از هنر اسلامی برای طراحی آن استفاده شده است.


کد مطلب: 3927

آدرس مطلب: http://ehyaonline.ir/vdcc.iq1a2bqomla82.html

احیا
  http://ehyaonline.ir