آخرین آمار رسمی تعداد، ملیت و مذاهب مسلمانان مقیم کشور ژاپن

11 مهر 1394 ساعت 9:18

شعب خارجی: مرکز اسلامی ژاپن آمار تعداد، ملیت و مذاهب مسلمانان مقیم ژاپن را که از کشور‌های مختلف هستند، منتشر کرد.


شعبه شرق آسیا، لیست ذیل نشان‌دهنده تعداد، ملیت و مذاهب مسلمانان مقیم ژاپن از کشور‌های مختلف است که توسط مرکز اسلامی ژاپن تهیه و تنظیم شده است.

در این لیست آمده است که در اوایل سال میلادی ۱۹۹۱ آمار تعداد مسلمانان مقیم کشور ژاپن حدود ۱۰۰ هزار نفر بوده است. این تعداد از سال ۲۰۰۰ میلادی به علت بازگشت تعداد بسیاری از مهاجران به کشورهای خود کاهش یافته و در حال حاضر تعداد مسلمانان به رقم ۶۵ هزار و ۸۵۳ نفر تقلیل یافته است.

بنابر این گزارش، این لیست تنها مختص افرادی است که حضور آنها رسما در کشور ژاپن ثبت شده و جزو آمار مرکز اسلامی ژاپن قرار دارند. همچنین ژاپنی‌های مسلمان و برخی از ملیت‌ها نظیر افغانستانی‌ها در این آمار لحاظ نشده است.


کد مطلب: 3918

آدرس مطلب: http://ehyaonline.ir/vdcc.sq1a2bqo4la82.html

احیا
  http://ehyaonline.ir