گسترش اسلام هراسی در آمریکا

16 دی 1393 ساعت 12:22

جهان: تظاهرات و نارضایتی های امروز مسلمانان در جامعه آمریکا از یک واقعیت تلخ پرده بر می دارد و آن گسترش و تشدید فضای اسلام هراسی در جامعه آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباماست


مقدمه

نیم قرن پیش، جامعه شناسان و کارشناسان علوم سیاسی غرب فکر نمی کردند که دین مبین اسلام به یک نقطه قدرت بزرگ در نظام بین الملل تبدیل شود. به همین دلیل مطالعه نفوذ مسلمانان در جهان از جنبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و منطقه ای تقریباً ناچیز بود. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تمامی این پیش فرض ها و معادلات بی اساس بودن خود را نشان داده است و بر خلاف دیروز که مسلمانان در حاشیه قرار داشتند، امروز به یکی از فعال ترین و اثر گذارترین جریان های اجتماعی- سیاسی در غرب و در ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است. به گونه ای که امروز بزرگ ترین رشد دینی به لحاظ جمعیتی در غرب متعلق به مذاهب اسلامی است. در آمریکا نیز همانند اروپا نه تنها جمعیت مسلمانان رو به فزونی نهاده بلکه گرایش به دین مبین اسلام نیز از مذاهب دیگر جهان بیشتر است(مولانا، ۱۳۸۶: ۷-۶).

هم اکنون حدود ۳ الی ۶ میلیون مسلمان در جامعه آمریکا زندگی می کنند که حدود نصف این جمعیت در داخل خاک ایالات متحده به دنیا آمده اند. با محدود نمودن مهاجرت مسلمانان از کشورهای دیگر به خاک آمریکا، میزان جمعیت مسلمانان آمریکایی تبار در حال افزایش است. به خصوص در شرایطی که مسلمانان جوان آمریکا روبه تولد نسل روی آورده اند. امروز مسلمانان آمریکا حدوداٌ ۱درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند.

گسترش اسلام گرایی در آمریکا امری است که خواب را از چشم گروه های صهیونیستی و اسلام ستیز ربوده است. لذا دولت ایالات متحده که تقویت و تحکیم فعالیت های اسلام خواهان در آمریکا را تهدیدی علیه اقدامات امپریالیستی خود می بیند به هر نحو ممکن تلاش خواهد نمود تا با اتخاذ سیاست های ضد اسلامی در عرصه های مختلف از رشد و تقویت جمعیت مسلمانان و جایگاه اجتماعی- فرهنگی آنان جلوگیری به عمل آورد. اسلام هراسی پروژه ای است که در راستای تضعیف و نابودی جریان های اسلام گرایی در غرب نضج گرفته است. رسانه ها، بنیادها و نهادهای اسلام ستیز، اشخاص و دولتمردان ضد اسلام از جمله مجریان پروژه های اسلام هراسی در آمریکا هستند.افزایش اعتراضات مسلمانان در جامعه امروز آمریکا که علیه گسترش اقدامات جاسوسی و نظارتی صورت می پذیرد نشانه و نمودی از گسترش اسلام هراسی در جامعه امریکا است که در اثر اقدامات داخلی و بین المللی دولت امریکا علیه اسلام و مسلمانان به شکل اعتراض های اجتماعی جلوه نموده است.

آنچه در ذیل می آید نگاهی به پدیده اسلام هراسی در ایالات متحده آمریکا و گسترش و تعمیق آن در دوره باراک اوباماست.

۱.اسلام هراسی؛ معنا و مضمون

پدیده اسلام هراسی اگر چه در سالیان اخیر رشدو اهمیت فزاینده ای یافته است اما به هیچ وجه پدیده تازه ای نیست. این واژه اولین بار توسط اتین دی نت و سیلما ابن ابراهیم در سال ۱۹۲۵ به کار برده شد(Allen,۲۰۱۰: ۱۵). اسلام هراسی حاکی از نوعی تصور بدبینانه و نفرت از اسلام و مسلمانان است که به بروز رفتارهای تبعیض آمیز و آزار دهنده علیه آنها منجر می شود (قنبرلو، ۱۳۸۹ :۱۰۳). به اعتقاد برخی اسلام هراسی بیش از اینکه ناشی از نفرت یا تعصب باشد از هراس و یک ترس روانی است(Lambert, Githens-Mazer, ۲۰۱۰: ۵۱)اسلام هراسی به معنای داشتن نگاهی تنگ نظرانه نسبت به اسلام است ویک اسلام هراس کسی است که با نگاهی بسته علیه مسلمان پیش داوری می کند و حس نفرت از اسلام را گسترش می دهد.در واقع اسلام هراسی معضلی است که در اشکال مختلف تبعیض، خشونت، طرد، توهین نمایان می گردد و گسترش روز افزون این معضل و پیامد های آن تأثیرات زیانباری بر جوامع مسلمان کشورهای غربی داشته است(سیدامامی، حسینی فائق، ۱۳۹۰: ۹۹). اما بطور خلاصه می توان اسلام هراسی را در محورهای ذیل معرفی نمود:

· حمله به کل دین اسلام به عنوان یک مشکل جهانی

· محکوم نمودن اسلام و تاریخ آن درقالب افراط گرایی

· نفی هر گونه میانه روی در دین اسلام

· فشار بر مسلمانان برای تن در دادن به عقاید دیگر ادیان و تغییر دین و نگرش خود

· تشویق و تحریک به جنگ با اسلام(Schwartz,۲۰۱۰:۲۰-۲۱)

۲.ریشه های اسلام هراسی در ایالات متحده آمریکا

اگر چه نمی توان گفت که آمریکا یک جامعه اسلام هراس است اما باید اشاره نمود که عناصر اسلام هراسی بطور جدی در میان مردم این کشور وجود دارد که در دوره اوباما بر اثر اقدامات وفعالیت های صورت گرفته این گرایش ها روبه رشد قابل توجه ای داشته است. (CAIR Report January ۲۰۰۹-December ۲۰۱۰, ۶)اگر چه در این دوره بن لادن و بسیاری از عاملین حوادث تروریستی یازده سپتامبر دستگیر شدند اما مسلمانان آمریکا هنوز در شرایطی بسیار نامناسب زندگی می کنند. کنترل و نظارت بر رفتار مسلمانان در مدرسه، محل کار، فرودگاه در دوره اوباما نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشترهم شده است(Elver,۲۰۱۲: ۱۵۰)

۲-۱. غیریت سازی

یکی از دلایل عمده گسترش اسلام هراسی در ایالات متحده امریکا غیریت سازی و بر ساخته نمودن هویت های مغایر با هویت آمریکایی بوده است. کشورهای غربی با طرح مفهوم غرب و بقیه(۱)به ایجاد احساس بیگانگی و ترس از مسلمانان کمک شایانی نمود. چه اینکه امروز پدیده اسلام هراسی باعث شده تا مسلمانان به مثابه یک غیر تلقی شوند(Moore, ۹۱:access date ۶/۲۹/ ۲۰۱۳)در تاریخ ایالات متحده آمریکا برخی از شخصیت ها و سیاست مداران این کشور با ناسازگار دانستن اسلام با غرب به موج اسلام هراسی دامن زده اند.برای مثال شخصیت های همچون برنارد لوئیس و ساموئل هانتیگتون این عقیده را گسترش دادند که بین اسلام و غرب ناسازگاری وجود دارد . حتی هانتیگتون این گونه ابراز می نمود که مشکل اساسی برای غرب بنیادگرایی اسلامی نیست بلکه خود اسلام است(خدادادی، ۱۳۸۸: ۸۸).

۲-۲.اقدامات تروریستی

در رابطه با مضمون و زمینه های رشد اسلام هراسی در آمریکا باید به برخی از حوادث تاریخی اشاره نمود که موج گسترده ای از اسلام هراسی را در جهان و دراین کشور به راه انداختند . یکی از این حوادث که نقش بسیار مخربی علیه مسلمانان داشت حمله به برج های دوقلو مرکز تجارت جهانی و متعاقب آن زدن برچ