مجموعه شعر
هوای ماریه ابری‌ست
محمدمهدی رسولی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۳
«هوای ماریه ابری‌ست» مجموعه شعر عاشورایی محمد مهدی رسولی است.
فرهنگ/کتاب- احیا: «هوای ماریه ابری‌ست» مجموعه شعر محمد مهدی رسولی است. این کتاب را انتشارات خیمه چاپ کرده و ۶۰۰۰ تومان بها دارد.

شعری که در ذیل می‌آید از همین کتاب انتخاب شده است:

حسین
یک شعر قدیمی‌ست
که تشنگانِ در راه مانده
زیر زبان خشک‌شان زمزمه می‌کنند
و قطره قطره می‌چکند
در دست‌های سکینه.

لینک خرید الکترونیکی «هوای ماریه ابری‌ست»:
http://www.nashrekheime.ir/product/۱۶/%D۹%۸۷%D۹%۸۸%D۸%A۷%DB%۸C-%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۸%B۱%DB%۸C%D۹%۸۷-%D۸%A۷%D۸%A۸%D۸%B۱%DB%۸C%D۸%B۳%D۸%AA
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 622