تاکید درست مجید مجیدی بر روی بشارت عهدین
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۷
فرهنگ: دو امتیاز اصلی فیلم «محمد رسول الله(ص)» تمرکز روی بشارات عهدین بر بعثت پیامبر و تکیه بر وجه رحمت آمیز و مهرآمیز اسلام دانست.
تاکید درست مجید مجیدی بر روی بشارت عهدین
دکتر سید حمید خویی با بیان این مطلب ادامه داد: در این روزگار که داعش و القاعده و غیره تصویر ظالمانه خشن و غیرواقعی را از اسلام به تصویر گذاشتند، مجیدی در فیلمش تکیه خاصی مبتنی بر وقایع مسلم تاریخی بر وجه اینکه وجود پیامبر، رحمتی برای عالم و انسان و برای همه زمین و زمان بود، دارد و کارگردان به خوبی از عهده ترسیم و تصویر این پیام برآمده است.

وی «محمد رسول الله(ص)» را فیلم فاخری در تاریخ سینمای ایران و سینمای جهان اسلام دانست و اظهار کرد:منهای بحث‌های هنری که باید در جای خودش و توسط کارشناسان خودش مطرح شود، اما معتقدم این فیلم فصل نویی را در هنر سینما آغاز کرد که قطعا فصل بعد از این فیلم، متفاوت‌تر از قبل خواهد بود.

 
این کارشناس مذهبی با نگاه به این فیلم از جنبه ایدئولوژیک گفت: ما در یک روزگار خندق فرهنگی به سر می‌بریم. اگر در سال پنجم هجرت جنگی بنام "خندق" درگرفت که از یک سو پیامبر و مسلمانان و از سوی دیگر همه آنان که عَلم مبارزه و دشمنی با اسلام را برافراشته بودند، دست به دست داده بودند تا این دین نوپا را ریشه‌کن کنند. این جنگ خندق یا احزاب در روزگار ما بیشتر در چالش‌های فرهنگی باید مورد توجه و تأمل قرار گیرد و همه دنیای کفر به مبارزه با موجودیت اسلام و به طور خاص وجه ناب و خالص اسلام یعنی تشییع برخاسته‌اند و کاری که مجید مجیدی کرد به تمام معنا یک جهاد فرهنگی و یک جهاد هنری بود.

این کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: آن هم درست در روزگاری که متأسفانه جماعتی متدین به اسلام نمای کاذب دروغین، فجیع‌ترین و زشت‌ترین تصویر را از اسلام در دنیا به نمایش گذاشتند و متأسفانه رسانه‌های غربی اصرار دارند همین قرائت را به عنوان قرائت تعریف اسلام در سطح دنیای غرب به نمایش بگذارند تا از آنچه که امروز به عنوان اسلام هراسی و اسلام گریزی شناخته می‌شود به عنوان یک عامل باز دارنده از روی آوردن گسترده دنیای غرب به دین مبین اسلام سوءاستفاده کنند.

وی افزود: در همین فضایی که داعش اسلام را با آتش زدن آن