گسترش اسلام هراسی در آمریکا
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۲
جهان: تظاهرات و نارضایتی های امروز مسلمانان در جامعه آمریکا از یک واقعیت تلخ پرده بر می دارد و آن گسترش و تشدید فضای اسلام هراسی در جامعه آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباماست
گسترش اسلام هراسی در آمریکا
مقدمه

نیم قرن پیش، جامعه شناسان و کارشناسان علوم سیاسی غرب فکر نمی کردند که دین مبین اسلام به یک نقطه قدرت بزرگ در نظام بین الملل تبدیل شود. به همین دلیل مطالعه نفوذ مسلمانان در جهان از جنبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و منطقه ای تقریباً ناچیز بود. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تمامی این پیش فرض ها و معادلات بی اساس بودن خود را نشان داده است و بر خلاف دیروز که مسلمانان در حاشیه قرار داشتند، امروز به یکی از فعال ترین و اثر گذارترین جریان های اجتماعی- سیاسی در غرب و در ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است. به گونه ای که امروز بزرگ ترین رشد دینی به لحاظ جمعیتی در غرب متعلق به مذاهب اسلامی است. در آمریکا نیز همانند اروپا نه تنها جمعیت مسلمانان رو به فزونی نهاده بلکه گرایش به دین مبین اسلام نیز از مذاهب دیگر جهان بیشتر است(مولانا، ۱۳۸۶: ۷-۶).

هم اکنون حدود ۳ الی ۶ میلیون مسلمان در جامعه آمریکا زندگی می کنند که حدود نصف این جمعیت در داخل خاک ایالات متحده به دنیا آمده اند. با محدود نمودن مهاجرت مسلمانان از کشورهای دیگر به خاک آمریکا، میزان جمعیت مسلمانان آمریکایی تبار در حال افزایش است. به خصوص در شرایطی که مسلمانان جوان آمریکا روبه تولد نسل روی آورده اند. امروز مسلمانان آمریکا حدوداٌ ۱درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند.

گسترش اسلام گرایی در آمریکا امری است که خواب را از چشم گروه های صهیونیستی و اسلام ستیز ربوده است. لذا دولت ایالات متحده که تقویت و تحکیم فعالیت های اسلام خواهان در آمریکا را تهدیدی علیه اقدامات امپریالیستی خود می بیند به هر نحو ممکن تلاش خواهد نمود تا با اتخاذ سیاست های ضد اسلامی در عرصه های مختلف از رشد و تقویت جمعیت مسلمانان و جایگاه اجتماعی- فرهنگی آنان جلوگیری به عمل آورد. اسلام هراسی پروژه ای است که در راستای تضعیف و نابودی جریان های اسلام گرایی در غرب نضج گرفته است. رسانه ها، بنیادها و نهادهای اسلام ستیز، اشخاص و دولتمردان ضد اسلام از جمله مجریان پروژه های اسلام هراسی در آمریکا هستند.افزایش اعتراضات مسلمانان در جامعه امروز آمریکا که علیه گسترش اقدامات جاسوسی و نظارتی صورت می پذیرد نشانه و نمودی از گسترش اسلام هراسی در جامعه امریکا است که در اثر اقدامات داخلی و بین المللی دولت امریکا علیه اسلام و مسلمانان به شکل اعتراض های اجتماعی جلوه نموده است.

آنچه در ذیل می آید نگاهی به پدیده اسلام هراسی در ایالات متحده آمریکا و گسترش و تعمیق آن در دوره باراک اوباماست.

۱.اسلام هراسی؛ معنا و مضمون

پدیده اسلام هراسی اگر چه در سالیان اخیر رشدو اهمیت فزاینده ای یافته است اما به هیچ وجه پدیده تازه ای نیست. این واژه اولین بار توسط اتین دی نت و سیلما ابن ابراهیم در سال ۱۹۲۵ به کار برده شد(Allen,۲۰۱۰: ۱۵). اسلام هراسی حاکی از نوعی تصور بدبینانه و نفرت از اسلام و مسلمانان است که به بروز رفتارهای تبعیض آمیز و آزار دهنده علیه آنها منجر می شود (قنبرلو، ۱۳۸۹ :۱۰۳). به اعتقاد برخی اسلام هراسی بیش از اینکه ناشی از نفرت یا تعصب باشد از هراس و یک ترس روانی است(Lambert, Githens-Mazer, ۲۰۱۰: ۵۱)اسلام هراسی به معنای داشتن نگاهی تنگ نظرانه نسبت به اسلام است ویک اسلام هراس کسی است که با نگاهی بسته علیه مسلمان پیش داوری می کند و حس نفرت از اسلام را گسترش می دهد.در واقع اسلام هراسی معضلی است که در اشکال مختلف تبعیض، خشونت، طرد، توهین نمایان می گردد و گسترش روز افزون این معضل و پیامد های آن تأثیرات زیانباری بر جوامع مسلمان کشورهای غربی داشته است(سیدامامی، حسینی فائق، ۱۳۹۰: ۹۹). اما بطور خلاصه می توان اسلام هراسی را در محورهای ذیل معرفی نمود:

· حمله به کل دین اسلام به عنوان یک مشکل جهانی

· محکوم نمودن اسلام و تاریخ آن درقالب افراط گرایی

· نفی هر گونه میانه روی در دین اسلام

· فشار بر مسلمانان برای تن در دادن به عقاید دیگر ادیان و تغییر دین و نگرش خود

· تشویق و تحریک به جنگ با اسلام(Schwartz,۲۰۱۰:۲۰-۲۱)

۲.ریشه های اسلام هراسی در ایالات متحده آمریکا

اگر چه نمی توان گفت که آمریکا یک جامعه اسلام هراس است اما باید اشاره نمود که عناصر اسلام هراسی بطور جدی در میان مردم این کشور وجود دارد که در دوره اوباما بر اثر اقدامات وفعالیت های صورت گرفته این گرایش ها روبه رشد قابل توجه ای داشته است. (CAIR Report January ۲۰۰۹-December ۲۰۱۰, ۶)اگر چه در این دوره بن لادن و بسیاری از عاملین حوادث تروریستی یازده سپتامبر دستگیر شدند اما مسلمانان آمریکا هنوز در شرایطی بسیار نامناسب زندگی می کنند. کنترل و نظارت بر رفتار مسلمانان در مدرسه، محل کار، فرودگاه در دوره اوباما نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشترهم شده است(Elver,۲۰۱۲: ۱۵۰)

۲-۱. غیریت سازی

یکی از دلایل عمده گسترش اسلام هراسی در ایالات متحده امریکا غیریت سازی و بر ساخته نمودن هویت های مغایر با هویت آمریکایی بوده است. کشورهای غربی با طرح مفهوم غرب و بقیه(۱)به ایجاد احساس بیگانگی و ترس از مسلمانان کمک شایانی نمود. چه اینکه امروز پدیده اسلام هراسی باعث شده تا مسلمانان به مثابه یک غیر تلقی شوند(Moore, ۹۱:access date ۶/۲۹/ ۲۰۱۳)در تاریخ ایالات متحده آمریکا برخی از شخصیت ها و سیاست مداران این کشور با ناسازگار دانستن اسلام با غرب به موج اسلام هراسی دامن زده اند.برای مثال شخصیت های همچون برنارد لوئیس و ساموئل هانتیگتون این عقیده را گسترش دادند که بین اسلام و غرب ناسازگاری وجود دارد . حتی هانتیگتون این گونه ابراز می نمود که مشکل اساسی برای غرب بنیادگرایی اسلامی نیست بلکه خود اسلام است(خدادادی، ۱۳۸۸: ۸۸).

۲-۲.اقدامات تروریستی

در رابطه با مضمون و زمینه های رشد اسلام هراسی در آمریکا باید به برخی از حوادث تاریخی اشاره نمود که موج گسترده ای از اسلام هراسی را در جهان و دراین کشور به راه انداختند . یکی از این حوادث که نقش بسیار مخربی علیه مسلمانان داشت حمله به برج های دوقلو مرکز تجارت جهانی و متعاقب آن زدن برچسب تروریست به مسلمانان بود. پس از یازدهم سپتامبر ، اسلام هراسی و دشمنی با اسلام مسلمانان،شکل جدی تری به خود گرفت . پس از این حادثه، مسلمانان از سوی رسانه ها، افکار عمومی، پلیس و بخش های دولتی در فشار قرار گرفتند. به گونه ای که باید گفت یازده سپتامبر،نقطه عطف یا شروع جدی فعالیت های اسلام هراسانه و اسلام ستیزانه بوده است(درخشه، حسینی فائق، ۱۳۹۱: ۲۸۰). وضع قوانین علیه مسلمانان در نهادهای قانونی آمریکا و حمله نظامی به افغانستان و عراق موجب شد تا رسانه ها (Ali,۲۰۱۲: ۱۰۴۲)قانونگزارن این کشور بتوانند هراس مردم را به سوی مسلمانان سوق دهند.پس از وقوع این حادثه بود که اسلام هراسی رشدی فزاینده ای نمود که طی ان مساجد تحت کنترل دوربین های جاسوسی قرار گرفتند، شهروندان مسلمان امریکا اخراج شدند و پذیرش مهاجرین از کشورهای اسلامی به حال تعلیق در آمد و بسیاری از رهبران راست مسیحی و یهود علیه اسلام و مسلمانان سخنرانی های شدید اللحنی نمودند(Lambert, Githens-Mazer, ۲۰۱۰: ۲۷)

۲-۳. فقدان آگاهی جمعی نسبت به اسلام

در ایالات متحده آمریکا به دلیل فقدان یک آگاهی جمعی نسبت به اسلام هراسی، این رهبران مذهبی و سیاسی به گونه ای علیه اسلام صحبت می کنند و آن را محکوم می کنند که این گونه صحبت ها هرگز در مورد ادیان دیگری همچون یهودیت و مسیحیت یا حتی گروه های دینی و قومی رسمی موجود در جامعه در رسانه های آمریکا گفته نمی شود(Esposito, ۲۰۱۱: ۹). چه اینکه بسیاری از نظرسنجی های که در سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۱ انجام شده نشان می دهد که بخش عمده ای از مردم آمریکا درک درستی نسبت به اسلام ندارند. مردم امریکا گمان می کنند که اسلام دینی است که پیروان خود را دعوت به خشونت می کنند. این فهم نادرست از اسلام حتی به عرصه های دولتی و رسمی نیز کشیده است و در واقع اسلام هراسی در ایالات متحده آمریکا به نوعی دولتی شده است.چه اینکه بیشتر افراد موجود حتی در فرقه های دینی و مذهبی دیگر نیز معتقدند مردم امریکا نسبت به مسلمانان این کشور پیش قضاوت دارند و بی پایه و اساس قضاوت می کنند.

۲-۴. جوسازی منفی رسانه ها

به نظرمی رسد علت اصلی گسترش اسلام هراسی در ایالات متحده نگاه کلیشه ای و قالبی است که توسط رسانه های این کشور ترویج می شود. در واقع از آنجا که رسانه ها تأثیر فراوانی بر فرهنگ عامه مردم دارند. لذا تصویر سازی غلط و خشن رسانه های آمریکا از اسلام و مسلمانان باعث می شود تا احساس هراس از اسلام درمیان مردم این کشور نهادینه شود. سیاست های نژاد پرستانه و تبعیض آمیز دولت آمریکا علیه مسلمانان نیز مشوق این نوع تصویر ساز است.

مسلمانان آمریکا تحت تبعیض های متعددی قرار می گیرند. شنود تلفن های منازل، تهدیدات چهره به چهره، وحشیگری، تیر اندازی علیه تخریب مساجد ومنازل مسلمانان از جمله تبعیض های اجتماعی علیه مسلمانان است. در سال ۲۰۰۷ آمار حملات و تعرض های فیزیکی به مسلمانان ۵۲درصد رشد یافته بود. (Moore: ۹۲,access date ۶/۲۹/ ۲۰۱۳) امروز بیشتر مسلمانان آمریکا نسبت به نوع رفتار که با آنها می شود ناخرسند هستند. ۵۴ درصد مسلمانان آمریکا معتقدند اقدامات ضد تروریستی دولت آمریکا منحصر به افزایش کنترل و نظارت بر مسلمان شده است و بیشتر این افراد نیز نسبت به این نوع رفتار معترض اند(Pew Research Center,۲۰۰۷: ۳۶)

۲-۵. پای بندی مسلمانان به اصول اخلاقی

یکی از دلایل دیگری که مسلمانان در آمریکا از سوی محافظه کاران آمریکایی مورد سرزنش واقع می شوند پایبندی آنها به اصول اخلاقی و مخالفت با مسائلی از قبیل سقط جنین و همجنس بازی است. امروز مسلمانان ایالات متحده مورد مجموعه ای از اذیت و آزارها قرار می‌گیرند که از سوی دولت آمریکا نهادینه شده است. این قبیل اقدامات شامل شکنجه،آدم ربایی، مورد ضرب و شتم قراردادن و ... است.(Sheehi, ۲۰۱۱: ۴۶)لذا امروز مسلمانان جامعه امریکا در زندگی روزانه خود با پیامدهای سوء اسلام هراسی مواجه اند که گاه به شکل تبعیض ، دشنام و... در خیابان یا حتی رسانه های امریکا دیده و شنیده می شود. اینگونه اقدامات حتی اگر در چارچوب پارادایم اسلام هراسی هم دیده نشود مجموعه ای از اقدامات ضد اسلامی است که امروز در فرهنگ و جامعه آمریکا نفوذ کرده است(Sheehi,۲۰۱۱:۴۷) از سوی دیگر درحالی است که مسلمانان امریکا یکی از تحصیل کرده ترین اقشار جامعه آمریکا هستند کارشناسان معتقدند ادامه روند فعلی اسلام هراسی در جامعه امریکا منجربه بیگانگی مسلمانان از متن جامعه آمریکا خواهد شد.

۲-۶. حمایت شبکه ها، نهاد ها و افراد اسلام ستیز

در عین حال باید گفت پروژه اسلام هراسی در ایالات متحده آمریکا از سوی چند نهاد و مرکز مشخص حمایت مالی می شود د. از جمله این نهادها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

· صندوق دونرز کپیتال

· بنیادهای ریچارد ملون اسکایف

· بنیاد لیندی و هاری برادلی

· بنیاد فیر بوک و چند مؤسسه و نهاد دیگر که گردانندگان اصلی پروژه اسلام هراسی در آمریکا با کمک های مالی خویش هستند

در میان اشخاصی که بیشترین سهم را در گسترش اسلام هراسی در امریکا دارند می توان به اشخاص ذیل اشاره نمود

· فرنک گافنی از مرکز سیاست امنیتی

· دیوید یروشالمی از جامعه آمریکایی هستی ملی

· دنیل پایپس از مرکز اجلاس خاورمیانه

· رابرت اسپنسراز مرکز دیدبان جهاد و توقف اسلامی شدن آمریکا

· استوین امرسون از مؤسسه پروژه تحقیقاتی تروریسم(Ali, Clifton, Duss, Fang, Keyes, Shakir,۲۰۱۱: ۱۴-۲۷)

۳.اسلام هراسی در دوره اوباما

شرایط فعلی جامعه آمریکا در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به گونه ای شده است که امروز اسلام هراسی نسبت به دیگر اعمال تعصب آمیز دیگر مانند جنبش های ضد سیاهان یا حتی ضد همجنس بازی شیوع و اغلبیت بیشتری در جامعه امریکا دارد. اسلام هراسی در ایالات متحده آمریکا تا حدی است که باید گفت تعصبات ضد مسلمانان در جامعه آمریکا وارد ساختارهای قدرت فرهنگی، سیاسی و حقوقی شده است(Senzai, Bazian, ۲۰۱۳: ۱۷)

میزان و شدت اقدامات صورت گرفته علیه مسلمانان در دوران باراک اوباما به اندازه است که می توان گفت که سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ یکی سخت ترین سال ها علیه مسلمانان بوده است. در این سال ها فیلم های ضد اسلامی متعددی نیز ساخته و پخش شد. فیلم های از قبیل"جهاد سوم" ، "عقده" و"ایرانیوم" که توسط شرکت ها و نهادهای ضد اسلامی همچون " پروژه کلارین " ساخته و مورد اکران واقع شد. تولید این گونه فیلم ها اثرات مخربی بر ذهن و روان مردم آمریکا نسبت به اسلام می گذارد.لذا همانطور که نمودار ذیل نشان می دهد میزان احترامی که به مسلمانان در جامعه امریکا از زمان روی کار آمدن اوباما با سیر نزولی روبرو بوده است. به گونه ای که این میزان از ۴۴درصد در سال ۲۰۰۸ به ۴۰درصد در سال ۲۰۱۱ رسیده است. این کاهش نشان از سیاست های اسلام هراسانه دولت اوباما و تلاش برای بیگانه ساختن مسلمانان از متن جامعه امریکاست.

به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی گسترش اقدامات ضد اسلامی در دوران باراک اوباما ، هراس دولت از گسترش پیامد های قیام های ضد سرمایه داری و امپریالیستی در منطقه خاورمیانه باشد. گسترش روز افزون قیام های مردمی در منطقه خاورمیانه که توانست در داخل ایالات متحده جنبش تسخیر وال استریت را به راه بیاندازد و پایه های سست مشروعیت نظام های سرمایه داری را نشان داد، باعث شده تا دولت ایالات متحده آمریکا فعالیت های ضد اسلامی خود را برای مقابله با اسلام گسترش دهد.

۳-۱.پیامدهای گسترش اسلام هراسی در دوره اوباما

گسترش پدیده اسلام هراسی در ایالات متحده امریکا در سالهای پس از ۲۰۰۸ و روی کار آمدن دموکرات ها دارای پیامد های متعدد و در ابعاد گوناگون است که در ذیل به بخشی از آنها اشاره می شود.

۳-۱-۱.قرآن سوزی توسط تری جونز

اقدام کلیسای فلوریدا نمونه ای از جریان فکری قابل ملاحظه ای است که به ابراز تنفر و تحقیر اسلام و مسلمانان تمایل دارد. فراخوان تری جونز، کشیش کلیسای کوچکی درایالت فلوریدا، برای برگزاری مراسم قرآن سوزی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۰(نهمین سالگرد ۱۱سپتامبر) یکی از جلوه های گسترش جریان اسلام هراسی در دوره ریاست جمهوری اوباما است(قنبرلو، ۱۳۸۹: ۱۰۴) که متأثر از پیامدهای شدید ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بر موج اسلام هراسی در غرب و به خصوص در جامعه آمریکاست. اقدامی که تری جونز انجام داد از یک سو نشان از میزان خصومت با اسلام در آمریکایی دارد که نام لیبرال ترین جامعه جهانی را به خود داده است. از سوی دیگر این اقدام به خودی خود و با ابراز انزجار مسلمانان از عاملین ماجرا و اقدامات جانب دارانه رسانه های غربی باعث افزایش جریان های اسلام هراسی در ایالات متحده می شود.

۳-۱-۲.تشدید فعالیت های نظارتی و امنیتی علیه مسلمانان

یکی از اقدامات اخیر و کاملاً غیر اخلاقی دولت اوباما علیه مسلمانان افزایش کنترل و نظارت دوربین های جاسوسی دولت بر رفتار و کردار مسلمانان است که در سالهای اخیر افزایش شدیدی داشته است. فشار سیاسی، اجتماعی و حقوقی علیه مسلمانان به نام " امینت ملی" شکل جدیدی از "استنثاگرایی حقوقی در امریکا(۲)"را ایجاد نموده است. حقوق مدنی و قضایی اقلیت های مسلمان تحت این قوانین جدید به شدت نقض شده است. به گونه ای که دولت حتی رفتار های آنها در منازلشان را کنترل می کند.

آژانس امنیت ملی آمریکا و پلیس شهر نیویورک در برنامه گردآوری اطلاعات تماس های تلفنی و اینترنتی شهروندان در شهر نیویورک، مسلمانان این شهر را هدف قرار گرفته است.پلیس شهر نیویورک در برنامه ای امنیتی که تحت آژانس امنیت ملی صورت می گیرد، اطلاعات تماسهای تلفنی و اینترنتی مربوط به شهروندان مسلمان نیویورکی را گردآوردی می کند. سازمانهای مدافع حقوق مدنی مسلمانان شهر نیویورک قرار است این موضوع را با طرح شکایت علیه پلیس این شهر در دادگاه پی گیری کند.

این برنامه تحت عنوان «برنامه نظارتی اداره پلیس بر مسلمانان» و به عنوان بخشی از برنامه آژانس امنیت ملی انجام شده است. بر اساس برنامه آژانس امنیت ملی، شرکتهایی از قبیل فیس بوک و گوگل، اطلاعات میلیونها کاربر اینترنت در آمریکا را جمع آوری می کنند و به آژانس امنیت ملی می دهند همچنین شرکتهای مخابراتی از قبیل ورایزن نیز اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی مردم آمریکاراتحویل آژانس امنیت ملی می دهد.

۳-۱-۳.اقدام تروریستی در بوستون

ساعاتی پس از انتشار خبر انفجار، رسانه های گروهی امریکا با طرح مسلمان بودن مظنون عربستانی، آنهم بدون استناد به بازجویی پلیس و صرف توهم اسلام هراسی به تبلیغ علیه مسلمانان اقدام کردند. پیتر کینگ، نماینده جمهوری خواه امریکا در اظهاراتی تند علیه جامعه مسلمانان این کشور در پی حوادث مرگبار انفجار بوستون، از سناتور دموکرات، خانم فینستین خواست که مسلمان را اهریمن معرفی نمایند. این دو نفر در مناظره ای تلویزیونی با موضوع انفجارهای بوستون که منجر به مرگ سه نفر شد، شرکت کردند. مسلمانان بوستون اولین کسانی بودند که حوادث بوستون را محکوم کردند حتی پیش از آن که هویت عاملان آن مشخص شود.

بی تردید ریشه یک چنین اظهارات ضد اسلامی مقامات امریکایی را باید در تبلیغ و تعمیق موضوع اسلام هراسی دانست. اسلام هراسی و تأکید بیش اندازه بر آن، توسط سیاست مداران کاخ سفید، شیوه‌ای است که واشنگتن و متحدانش از آن برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به اقدامات خود از جمله حمله به کشورهای اسلامی و کشتار مسلمانان غیرنظامی بیگناه استفاده می‌کنند.

۳-۱-۴.قتل مسلمانان نخبه و مبارز

یکی دیگر از نشانه های گسترش اسلام هراسی در ایالات متحده آمریکا قتل و ترور مسلمانان نخبه و فعال است که علیه ظلم و امپریالیسم آمریکا دست به فعالیت و شبکه سازی می زنند. یکی از این افراد مالکوم شبّاز نوه مالکوم ایکس رهبر سیاه پوستان آمریکا بوده است که در دوره باراک اوباما اتفاق افتاد. شبّاز به عنوان کسی که ندای اسلام ناب را در سرزمین آمریکا سر داده بود و از مقاومت کشورهای نظیر ایران و سوریه حمایت می کرد، علی القاعده نمی تواند چندان در داخل آمریکا به آسانی و بدون اینکه خطری متوجه او شود، زندگی کند. لذا برای دولت این آمریکا خاموش شدن صدای او به پیامدهای تشکیل هسته های مقاومت و گسترش اسلام شیعی در این کشور می ارزد.

۳-۱-۵. تخریب و ممنوعیت ساخت مساجد

یکی دیگر از جلوه های گسترش اسلام هراسی در ایالات متحده آمریکا از زمان روی کار آمدن باراک اوباما تخریب و ممنوعیت ساخت مساجد در برخی از ایالات های این کشور است. همانطور که در بالا اشاره شد اسلام هراسی در دوره اوباما به نوعی وارد ساختارهای رسمی قدرت و حکومت شدو جنبه رسمی به خود گرفت.در ایالت های مختلف اجازه تعمیرات به مساجد نمی دهند و ظرف دو سال گذشته تقاضا برای مجوز تعمیرات برای ۳۵ مسجد صادر نشده است.
هم چنین تقاضا برای تعمیر مسجد جنوب کالیفرنیا بر اساس تبعیض رد شده و عده ای قصد دارند برای بهره برداری سیاسی خود از تشدید جو اسلام هراسی سو استفاده کنند.

امروز ممنوعیت ساخت مساجد دراین کشور به یک شعار انتخاباتی تبدیل شده است. چه اینکه می بینیم هرمن کین که از جمله نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ حزب جمهوری خواه بود آشکارا عنوان کرد حق ممنوعیت ساخت مساجد را به شهرهای مختلف این کشور خواهد داد. در نمونه ای دیگر دادگاه ایالت "مینه سوتا"ی آمریکا احداث مسجد در این شهر را به دلیل تجاری بودن زمین‌های مرکز این شهر ممنوع اعلام کردکه این اقدام از سوی مسلمانان این شهر مورد اعتراض واقع شد.

از سوی دیگر تخریب مساجد شهر نیز از دیگر نشانه های گسترش اسلام هراسی در ایالات متحده آمریکاست. در ایالات اوکلاهاما عده ای پس از تخریب یکی از بزرگترین مساجد شهر، در اقدامی بی شرمانه، عبارات و جملات زشت و تصاویر توهین آمیزی بر دیوارهای آن نوشتند.

۳-۱-۶.قانون منع حجاب در مدارس

در دوره اوباما قانون منع حجاب در برخی از مدارس و دانشگاه های این کشور به تصویب رسید. پس از حوادث بوستون و اتهام بی پایه و اساس دولت این کشور به مسلمانان ، حجاب به عنوان یکی از نشانه های تروریسم در جامعه آمریکا مورد ذم و ممنوعیت واقع شد.

در این راستا دانشگاه ماساچوست آمریکا به بهانه برقراری امنیت در محیط دانشگاه، استفاده از حجاب را در محیط دانشگاه ممنوع اعلام کرد. در ادامه این جریان از ابتدای سال نو میلادی، دانشکده داروسازی و علوم بهداشتی دانشگاه "ماساچوست " آمریکا نیز اعلام کرد که به دلیل رعایت مسائل امنیتی دانشجویان از این پس باید علاوه بر به همراه داشتن کارت شناسایی، از پوشیدن هر نوع لباسی که سر و صورت آنها را می پوشاند خودداری کنند.

جمع بندی:

اسلام هراسی در آمریکا دارای ریشه ها و علل گوناگونی است که در این نوشتار به بخشی از آنها اشاره شد. در آمریکا پدیده اسلام هراسی از جانب دولت این کشور به طور بی وقفه ای حمایت می شود که نتایج و آثار آن به شکل رفتارهای تبعیض آمیز علیه مسلمانان این کشور بروز می کند. این گونه اقدامات دارای اهداف و مقاصد مشخصی است که از سوی نهادها و افراد مختلف مدیریت شده و به اجرا گذاشته می شود.

در دوره باراک اوباما روند سخت گیری و آزار مسلمانان افزایش یافته است. با گسترش فضای اسلام گرایی و دادخواهی در جهان تحت تأثیر بیداری اسلامی و سرایت این موج به داخل خاک این کشور و برپا نمودن جبنش وال استریت ، دولتمردان کاخ سفید به این نتیجه رسیده اند که برای جلوگیری از گسترش قیام های مردمی، باید روند اسلام هراسی را در این کشور تشدید نمایند که نمود بارز آن در حوادث تروریستی بوستون و اتهام به مسلمانان و تشدید فعالیت های نظارتی و جاسوسی علیه مسلمانان این کشور ظهور یافته است. لذا تظاهرات این روزهای مسلمانان در شهرهای ایالات متحده آمریکا غلیان خشم و نارضایتی آنان را نسبت به اقدامات دولت به اصطلاح دموکرات باراک اوباما است که نشان از فقدان عدالت اجتماعی و آزادی بیان به رغم ادعای مقامات آمریکایی است.

پی نوشت ها

۱- West and the rest

۲- American Legal exceptionalism

۳- Donors Capital Fund

۴- Richard Mellon Scaife foundations

۵- Lynde and Harry Bradley Foundation

۶- Russell Berrie Foundation

۷- Fairbrook Foundation

۸- Frank Gaffney at the Center for Security Policy

۹- David Yerushalmi at the Society of Americans for National Existence

۱۰- Daniel Pipes at the Middle East Forum

۱۱- Robert Spencer of Jihad Watch and Stop Islamization of America

۱۲- Steven Emersonof the Investigative Project on Terrorism

منابع ومآخذ

درخشه، جلال و حسینی فائق، سید محمد مهدی(۱۳۹۱)، ابعاد اسلام هراسی در بریتانیا پس از یازده سپتامبر، سال نهم، شماره ۲۸

سید امامی، کاووس و حسینی فائق، سید محمد مهدی(۱۳۹۰)، زمینه های رشد اسلام هراسی ساختمند دربریتانیا، دوفصلنامه دانش

سیاسی، سال هفتم، شماره دوم، پیاپی ۱۴

قنبرلو، عبدا...(۱۳۸۹)، یازده سپتامبر و گسترش پدیده اسلام هراسی در غرب، جستارهای سیاسی معاصر، سال اول، شماره دوم

خدادادی، مینا(۱۳۸۸) اسلام ستیزی و اسلام هراسی در انگلستان، نشریهرادیو، شماره ۴۹

مولانا، حمید(۱۳۸۶)، اسلام در آمریکا، جامعه مسلمانان آمریکا و چالش های دنیای معاصر، خرد نامه همشهری، شماره۱۶

Allen Chris (۲۰۱۰), Contemporary Islamophobia before ۹/۱۱: A Brief History, Arches Quarterly, Volume ۴ Edition ۷

Ali, Wajahat, Clifton, Eli, and Duss, Matthew and Fang, Lee and Keyes, Scott and Shakir, Faiz (۲۰۱۱) the Roots of the Islamophobia Network in America,Center for American Progress, Fear, In

Elver, Hilal (۲۰۱۲) Racializing Islam Before and After ۹/۱۱: From Melting Pot to Islamophobia, Transnational Law and Contemporary Problems, Vol. ۲۱

Pew Research Center(۲۰۰۷),Muslim Americans: Middle Class and Mostly Mainstream

Moore, Ashley() American Muslim Minorities: The New Human Rights Struggle, Topical Research Digest: Minority Rights, Human Rights and Human Welfare, access date ۶/۲۹/ ۲۰۱۳

Senzai, Farid and Hatem, Bazian(۲۰۱۳),The Bay Area Muslim Study: Establishing Identity and Community, Institute for Social Policy and Understanding, one Nation Bay Area

Schwartz,Stephen(۲۰۱۰) Islamophobia: America’sNew Fear Industry, PHI KAPPA PHI FORUM

Sheehi, Stephen (۲۰۱۱)Islamophobia: The Ideological Campaign Against Muslims,AMP Reports on Islamophobia

Islamophobia and theChallenges of Pluralismin the ۲۱st Century,Prince Alwaleed Bin Talal Center forMuslim-Christian UnderstandingGeorgetown University,Introduction by Jon Esposito

Islamophobia: Understanding Anti-Muslim Sentiment in the West, Gallup Survey, ۲۰۱۱

Same Hate, New Target, CAIR Report January ۲۰۰۹-December ۲۰۱۰

Robert, Lambert and Githens-Mazer, Jonathan(۲۰۱۰), Islamophobia and Anti- Muslim Hate Crime, European Muslim Research Center and University of Exeter

Yaser, Ali (۲۰۱۲) Shariah and Citizenship-Islamophobia Is Creating a Second-Class Citizenry in America, CALIFORNIA LAW REVIEW, Vol. ۱۰۰

داوود کریمی پور
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 2183