شریعتمداری:
تعریف «اسلام امریکایی» از زبان حسین شریعت مداری
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۶
جهان: مدیرمسئول روزنامه کیهان گفت: اگر ظلم ستیزی را از اسلام بگیریم اسلام باقی مانده اسلام انحرافی به نام اسلام آمریکایی شکل می‌گیرد که حضرت امام خمینی(ره) در اواخر عمر خود آن را مطرح کردند.
جهان: حسین شریعتمداری ‌در چهارمین شب جشن بزرگ انقلاب در مسجد چهار مردان قم طی سخنانی اظهار داشت: داستان پر ماجرای انقلاب از جایی آغاز شد که اسلام ناب محمدی توسط حضرت امام خمینی(ره)برکرسی حکومت نشست و اگر همچون گذشته در قفسه‌های کتابخانه‌ها می‌ماند، اتفاقات بعدی نیز رخ نمی‌داد.

مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت: ویژگی خاص اسلام نابی که امام خمینی(ره) مطرح کردند مخالفتش با ظلم و روش مستکبران عالم بود.

وی با بیان اینکه ظلم ستیزی ویژگی ذاتی اسلام است، افزود: اگر ظلم ستیزی را از اسلام بگیریم اسلام باقی مانده اسلام انحرافی به نام اسلام آمریکایی شکل می‌گیرد که حضرت امام خمینی(ره) در اواخر عمر خود آن را مطرح کردند.

شریعتمداری تصریح کرد: درگیری انقلاب اسلامی با آمریکا درگیری ماهوی و ذاتی است ‌چراکه وجود انقلاب اسلامی موجودیت نظام سلطه را تهدید می‌کند و در عین حال نظام سلطه با موجودیت انقلاب اسلامی مشکل دارد.

مدیر مسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه استکبارستیزی جزو ذات نظام اسلامی است، گفت: آنهایی که ایده کنارآمدن با نظام سلطه را در سر دارند، در واقع ایده دست کشیدن از اسلام ناب را اجرا می‌کنند.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: وقتی هنوز نظام استکبار از خوی سلطه طلبی خود دست نکشیده است، کنارآمدن انقلاب اسلامی با آمریکا به معنای دست کشیدن از اسلام ناب است.

وی بیان کرد: دشمن سعی دارد فضای کشور را به گونه‌ای ترسیم کند که خودش می‌خواهد نه به صورتی که واقعا وجود دارد، دشمن در این روش نظر خودش را به عنوان نظر اکثریت کشور ‌معرفی کند.

مدیرمسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه روش‌های دشمن همچون گذشته ساده نیست، تاکیدکرد: دشمن برای رسیدن برای اهداف خود از روش‌های پیچیده بسیاری استفاده می‌کند.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 2671
مرجع : تسنیم