مطالعات جامعه‌شناختی و انسان‌شناختی
مناسک عزاداری محرم
جبار رحمانی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۶
فرهنگ/کتاب-احیا: رویکرد علوم اجتماعی به دین، متفاوت از رویکرد درون‌دینی به بارو‌ها و ایمان مذهبی است. جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی به‌دنبال فهم درستی و نادرستی ایمان مومنان نیست و نمی‌تواند باشد؛ آن‌چه که برای این رشته‌ها مهم است، تجلی اجتماعی و فرهنگی ایمان مذهبی در زندگی مومنان است. مناسک عزاداری محرم، یکی از مهم‌ترین و کانونی‌ترین مناسک جمعی در فرهنگ شیعیان است. مطالعات جامعه‌شناختی و انسان‌شناختی به دنبال فهم دلالت‌های فرهنگی و اجتماعی این مناسک در جامعه ایرانی و سهم آن در صورت‌بندی حیات اجتماعی و فرهنگی مومنان است.

دوره دو جلدی «مناسک عزاداری محرم» مجموعه‌ای از مقالات جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان ایرانی پیرامون ابعاد مختلف این مناسک در فرهنگ ایرانی است و می‌توان آن را گامی برای توسعه سنت مطالعات اجتماعی‌-‌‌ فرهنگی شیعیان در ایران دانست.

این دوره را جبار رحمانی گرد‌آوری و  انتشارات خیمه منتشر کرده است.

قیمت دوره جلدی «مناسک عزاداری محرم» ۱۸۰۰۰ تومان است که می‌تواند آن را از لینک زیر خرید کنید.
http://www.nashrekheime.ir/product/۲۰/%D۹%۸۵%D۸%B۷%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%B۹%D۸%A۷%D۸%AA-%D۸%AC%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۹%۸۷-%D۸%B۴%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۸%AE%D۸%AA%DB%۸C-%D۹%۸۸-%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%B۳%D۸%A۷%D۹%۸۶-%D۸%B۴%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۸%AE%D۸%AA%DB%۸C-%D۹%۸۵%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۸%B۳%DA%A۹-%D۸%B۹%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%B۱%DB%۸C-%D۹%۸۵%D۸%AD%D۸%B۱%D۹%۸۵-%D۸%AC%D۹%۸۴%D۸%AF-%D۸%A۷%D۹%۸۸%D۹%۸۴
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 626