امام جمعه لرستان چه گفت؟
تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۱
ایران زمین:‌امام جمعه خرم‌آباد اظهار کرد: متاسفانه شاهد هستیم که امت اسلامی با داشتن جمعیت بالا، سنت و سیره پیامبر(ص)، تأکیدات بزرگان و اولیای الهی گرفتار تفرقه هستند، علت این امر نیز دست‌های اجانب و بیگانگان بوده و آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی مثلث شوم تفرقه بین مسلمانان هستند.
امام جمعه لرستان  چه گفت؟
ایران زمین:‌با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، حساسیت دشمنان اسلام برای ایجاد اختلاف و پراکندگی در میان مسلمانان بیشتر شد. بنابراین امام خمینی(ره) با درک این موضوع که دو مذهب تشیع و تسنن که از پیروان زیادی در سراسر جهان برخوردار هستند، هر اندازه بتوانند دیدگاه‌های خود را به یکدیگر نزدیک کنند، تأثیر بسیار مهم و ارزشمندی در اعتلا و عزت و سربلندی مسلمانان در جهانی کنونی خواهند داشت و توطئه‌های هر روزه دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد، بنابراین روزهای دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول را تحت عنوان «هفته وحدت» نام گذاری و یکی از مهم‌ترین راه‌های ایجاد وحدت میان جامعه مسلمین را عرضه کردند.

بدون شک هفته وحدت و طرح این مسئله و ضرورت آن می‌تواند گام مهمی در راستای وحدت مسلمانان باشد. تمامی مسلمانان باید با توجه به موارد اتفاق خویش اتحاد و انسجام خویش را حفظ کنند و با اتحاد خویش توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کنند به‌ویژه ما شیعیان باید با الگو قرار دادن ائمه اطهار(ع) باید ثابت کنیم که پیرو واقعی آن بزرگواران هستیم.

حقیقت مفهوم «وحدت» و به‌عبارت صحیح‌تر «اتحاد» آن است که با حفظ عقاید قطعی و مسلم خود، در مقابل دشمن مشترک موضع واحدی داشته و از او غافل نباشیم.

اسلام به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین الهی برای نجات بشریت از گمراهی و جهل، توسط پیامبراکرم(ص) به بشریت عرضه شد. اما از آنجا که روشنگری و آگاهی‌بخشی آن موجب می‌شد تا مردمان از بردگی خلاصی یابند، همواره دشمنان دین برای نابود کردن آن تلاش کرده و با انواع ترفندها، از آغاز نبوت پیامبر تا امروز قصد داشتند با ایجاد تفرقه بین مسلمین از اشاعه و رشد اسلام جلوگیری کنند.

در این میان مهمترین و بزرگترین دست‌آویز مخالفان حقیقت، بحث شیعه و سنی و اختلاف میان این دو مذهب از مسلمانان است. بنابراین لزوم حفظ وحدت میان مسلمین از جمله اموری است که همواره از سوی بزرگان و رهبران مذهبی مسلمان مورد توجه قرار گرفته است.

مقام معظم رهبری در مورد هفته وحدت و لزوم اتحاد مسلمانان می‌فرماید: «این هفته وحدت، این هفته مشترک الاحترام بین مسلمین را قدر بدانید، همه سعی کنند وحدت و اتحاد نیروها و در یک جبهه قرار گرفتن نیروهای مسلمین را که رمز سعادت و مایه سربلندی مسلمین و بزرگ‌ترین حربه ملت‌ها در مقابل استکبار جهانی است مغتنم بشمارند و قدر بدانند».

مسلمانان از نظر اختلافات مذهبی طوری نیستند که نتوانند وحدت داشته باشند، نتوانند با یکدیگر برادر و مصداق «انما المؤمنون اخوه» بوده باشند، زیرا خدایی که همه پرستش می‌کنند یکی است. همه می‌گویند «لا الله الا الله» همه به رسالت محمد(ص) ایمان دارند و نبوت را به او پایان یافته می‌دانند و دین او را خاتم ادیان می‌شناسند. همه قرآن را کتاب مقدس آسمانی خود می‌دانند و آن را تلاوت می‌کنند و قانون اساسی همه مسلمین می‌شناسند، همه به سوی یک قبله نماز می‌خوانند و یک بانگ به نام اذان بر می‌آورند، همه در یک ماه معین از سال که ماه رمضان است روزه می‌گیرند، همه روز فطر و اضحی را عید خود می‌شمارند، همه مراسم حج را مانند هم انجام می‌دهند و با هم در حرم خدا جمع می‌شوند. و حتی همه خاندان نبوت را دوست می‌دارند و به آن‌ها احترام می‌گذارند. این‌ها کافی است که دل‌های آن‌ها را به یکدیگر پیوند دهد. و احساسات برادری و اخوت اسلامی را در آن‌ها برانگیزد.

وحدت لازمه پیشرفت است

حج‍ت‌‌‌الاس‍لام‌ والمسلمین س‍ی‍د‌اح‍م‍د م‍ی‍رع‍م‍‍اد‌ی،‌ ن‍م‍‍ای‍ن‍ده‌ ولی‌‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در ل‍رس‍ت‍‍ان‌ و ‌ام‍‍ام‌ ج‍م‍‍ع‍ه‌ خ‍رم‌آباد‌ با گرامیداشت هفته وحدت، بر ضرورت وحدت در جامعه تأکید کرد و گفت: ‌ان‍س‍ج‍‍ام‌ ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌ ی‍ک‌ وح‍دت‌ ‌اس‍ت‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اس‍لام‌ ‌از ص‍در اسلام ت‍‍اک‍ن‍ون‌ در گ‍رو وح‍دت‌ م‍س‍ل‍م‍‍ان‍‍ان‌ ب‍وده‌ ‌اس‍ت.م‍‍اد‌ام‍‍ی‌‌ک‍ه‌ وح‍دت‌ در ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ ن‍ب‍‍اش‍د نب‍‍ای‍د ‌ان‍ت‍ظ‍ار پ‍یش‍رف‍ت‌ ر‌ا د‌اش‍ت‍ه‌ ب‍‍اش‍یم.

وی ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ تأک‍ی‍د‌ات‌ ف‍ر‌او‌ان‌ ق‍ر‌آن‌‌ ک‍ری‍م‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ وح‍دت‌، ‌اف‍زود: در س‍وره‌‌‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ت‍‍ع‍دد‌ی‌ ‌از ق‍ر‌آن‌ ک‍ری‍م‌ ب‍ه‌ م‍س‍أل‍ه‌ وح‍دت‌ ‌اش‍‍اره‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌.

ام‍‍ام‌ ج‍م‍‍ع‍ه‌ خ‍رم‌‌‌آب‍‍اد تصریح کرد: پ‍ی‍‍ام‌ه‍‍ا‌ی‌ ق‍ر‌آن‌ س‍ر‌اس‍ر وح‍دت‌ ‌اس‍ت‌ و ‌ه‍م‍و‌اره‌ م‍س‍ل‍م‍‍ان‍‍ان‌ ر‌ا ب‍ه‌ وح‍دت‌ د‌ع‍وت‌ ک‍رده‌ ‌اس‍ت‌.

و‌ی‌ گ‍ف‍ت‌: دش‍م‍ن‍‍ان‌ ‌اس‍لام‌ ب‍ه‌ س‍رک‍ردگ‍‍ی‌ ‌اس‍ت‍ک‍ب‍‍ار ب‍‍ا ش‍ن‍‍اخ‍ت‌ ‌ای‍ن‌ م‍‍ه‍م‌ ‌ه‍م‍و‌اره‌ در ت‍لاش‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د ت‍‍ا وح‍دت‌ م‍س‍ل‍م‍‍ان‍‍ان‌ ر‌ا دره‍م‌ ش‍ک‍ن‍ن‍د و ‌از ‌ای‍ن‌ رو ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ س‍‍ع‍‍ی‌ د‌ارن‍د ت‍‍ا ج‍ن‍گ‌ ش‍ی‍‍ع‍ه‌ و س‍ن‍‍ی‌ ر‌ا ب‍ه‌ ر‌اه‌ ‌ان‍د‌ازند.

وی با یادآوری این‌که مسئله وحدت از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و پیام قرآن نیز چیزی جز دعوت به وحدت، اتحاد، اخوت و برادری نیست، خاطرنشان کرد: سنت و سیره پیامبر(ص) هم تحکیم وحدت، اتحاد و برادری بین مسلمانان بوده است.

حجت‌الاسلام میرعمادی افزود: عقد اخوت بین گروه‌های مهاجر و انصار و قبیله‌های اوس و خزرج از سوی پیامبر(ص) نشان از اهتمام ایشان به مسئله وحدت بوده است.

وی با بیان این‎که در انقلاب اسلامی ایران نیز امام(ره) بنیانگذار وحدت و پرچمدار وحدت امت اسلامی بوده است، گفت: هفته وحدت یادگار امام(ره) است و امروز نیز رهبری به هیچ مسئله‌ای به اندازه وحدت تاکید ندارند و بارها فرموده‌اند که تفرقه کار و توطئه دشمن است.

نماینده ولی‌ فقیه در استان لرستان با بیان این‌که متأسفانه شاهد هستیم که امت اسلامی با داشتن جمعیت بالا، سنت و سیره پیامبر(ص)، تأکیدات بزرگان و اولیای الهی گرفتار تفرقه هستند، ادامه داد: علت این امر نیز دست‌های اجانب و بیگانگان بوده و آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی مثلث شوم تفرقه بین مسلمانان هستند.

حجت‌الاسلام میرعمادی بیان کرد: هر جا اختلافی بین امت اسلامی وجود دارد دست آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی هویدا بوده به طوری‌که نمونه آن را در افغانستان و عراق می‌بینیم.

وی با بیان این‌که وهابیت را انگلیس به‌وجود آورد، عنوان کرد: داعش و طالبان را آمریکا به‌وجود آورد و این‌ها همواره منشأ اختلاف بین مسلمانان بوده و هستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با تأکید بر این‌که باید هوشیار و مواظب باشیم و دست استکبار و سازمان‌های جاسوسی غرب را ببینم و قطع کنیم و نگذاریم اختلاف به‌وجود آورند بیان کرد: علما و همه مردم در این زمینه وظیفه دارند و باید به گونه‌ای اقدام کنند که افراطی و جاهل طرد شوند و بر وحدت و انسجام پافشاری کنند.

حجت‌الاسلام میرعمادی با تأکید بر این‌که عناصر افراطی همیشه برای مردم دردسر هستند و جامعه را متشنج می کنند، گفت: آرامش و وحدت جامعه در گروی پاک‌سازی جامعه از این عناصر افراطی است تا مردم بتوانند در سایه وحدتی که پیام قرآن و سنت و سیره پیامبر است عمل کنند.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 2123