نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۱۲
کتاب کافی
۱۷ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۵

کتاب کافی

فرهنگ/کتاب- احیا: «کتاب کافی» سعی می‌‌کند زندگی شیخ احمد کافی را برای مخاطبانش با کمترین فاصله روایت کند. چنین روایتی از شخصیت‌های مذهبی برای اولین بار رخ می‌دهد.

 
کتاب اسلامی
۱۷ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۰

کتاب اسلامی

فرهنگ/کتاب- احیا: «کتاب اسلامی» سعی می‌‌کند زندگی شیخ عباسعلی اسلامی را برای مخاطبانش با کمترین فاصله روایت کند. چنین روایتی از شخصیت‌های مذهبی برای اولین بار رخ می‌دهد.

 
کتاب فلسفی
۱۶ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۰۳

کتاب فلسفی

«کتاب فسلفی» سعی می‌‌کند زندگی شخصیت‌های برجسته‌ی دینی را برای مخاطبانش با کمترین فاصله روایت کند. چنین روایتی از شخصیت‌های مذهبی برای اولین بار رخ می‌دهد.

 
پدر،پسر، روح‌القدس
۱۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۸

پدر،پسر، روح‌القدس

کتاب روح القدس، پدر، پسر به قلم محمدرضا زائری برای نوبت ششم به همت انشارات خیمه چاپ شد.

 
 
۱۲